Hluboké koření
  Hluboké koření vás vítá na svých stránkách.
  Zpět na seznam uplynulých akcí...
Koncert ve Vysokém Veselí 2009
Kdy:
sobota 22. 8. 2009, 18:00
Co:
Kde:
Kněží:
Hudebníci:
Zpěváci:
Písničky:
Plný rozporů (koncertní píseň)
Chvalte, služebníci (koncertní píseň)
Dáváš mi lásku vzácnou (koncertní píseň)
Přemýšlej, děkuj a služ (koncertní píseň)
Nade mnou se smiluj (koncertní píseň)
Církev (koncertní píseň)
Dobrořeč, duše má, Hospodinu (koncertní píseň)
Můj Bože, jsem tak sám (koncertní píseň)
To může za to Bůh (koncertní píseň)
Je dokonáno (koncertní píseň)
Žalm 8 (Hospodine, Pane náš, jak důstojné je jméno Tvé...) (koncertní píseň)
Poznámka:
Doplnění: na závěr jsme ještě jednou zopakovali a zatančili ukazovačku Můj Bože, jsem tak sám.
Zatím chybí jakýkoliv komentář. Chcete-li jeden přidat, nejprve se přihlašte.
Oslava 15. narozenin
Oslava 15. narozenin
Nová audionahrávka
Jan Křtitel
http://www.farnost-chrudim.cz/
Přihlášení
Login
Registrace