Hluboké koření
  Hluboké koření vás vítá na svých stránkách.

Krásný den!
Vítáme vás mezi návštěvníky našich stránek. Doufáme, že v naší nabídce ochutnáte to, co právě hledáte.
Hluboké koření je hudební skupina, jejímž domovem je Chrudim. Ve svém středu máme obrovskou Hvězdu - Boha. Především Jemu hrajeme a zpíváme. A také Mu děkujeme, chválíme Ho a prosíme o ochranu. Díky Němu jsme dostali naše jméno. Hluboce se Pánu koříme. Alespoň se o to pokoušíme. A snažíme se, aby se Mu spolu s námi klaněli i další lidé. Proto jsme křesťanská kapela Hluboké koření.

Jak bylo řečeno, je naším domovem Chrudim. Zde jsme poprvé v pondělí 7. října 2002 doprovázeli mši svatou pro děti. V šest hodin večer tohoto krásného dne se rozběhl náš „kořeněný“ letopočet. V původní sestavě se vyskytlo pět hudebních nástrojů a zpěvačka Klára. Během následných let se k nám ale připojovalo (a stále připojuje) stále více mladých lidí. Sestava aktivních členů čítá kolem deseti muzikantů, ačkoliv do této chvíle prošlo kapelou už skoro čtyřicet hudebníků a zpěváků. Naší hlavní „doménou“ je doprovod bohoslužeb pro děti. Ty se během školního roku konají v Chrudimi každých čtrnáct dní (až na výjimky potvrzující pravidlo). Zpívali jsme a hráli ale také během nedělních bohoslužeb, především pravidelně při prvních svatých přijímáních, opakovaně jsme byli hudebními hosty na májových mších svatých v Podskale, několikrát jsme zavítali do Slatiňan a na Hoješín doprovodit víkendová setkání dívek a kluků, vystupovali jsme při skautské pouti do Janoviček u Luže či v rámci Festivalu moderní křesťanské hudby v Horním Újezdě, okořenili jsme duchovní obnovy v klášteře na Hoješíně, zazpívali jsme na pěti svatbách v Licibořicích, Chroustovicích a Chrudimi, při křtinách či na mši novokněze P. Jana Barborky ve Vysokém Veselí. Kromě církevních akcí hrajeme na masopustních průvodech, mikulášských besídkách, během Vánoc v léčebně dlouhodobě nemocných a na Štědrý den u jesliček v chrudimském kostele. Pokud nás někam pozvete a bude to jen trochu možné, určitě se rádi vydáme i k vám. Pokud budete mít možnost, vydejte se na některou z našich plánovaných akcí, kde se setkáte i s naší Hvězdou. Pokud máte v koutku srdce touhu stát se jedním z nás, neváhejte a překonejte obavy. Brána Hlubokého koření je otevřená a vítá vás.
Nahrávky
Eliáš Pašije Pašije Jan Křtitel Pašije Jonas Koncert Pašije
http://www.farnost-chrudim.cz/
Přihlášení
Login
Registrace