We are using cookies. Please turn them on to be able to vote. Hluboké koření
Hluboké koření
  Hluboké koření vás vítá na svých stránkách.

Hluboké koření -> Bohu
Děkujeme, že Tě můžeme společně objevovat. Díky, že vedeš naše kroky a dáváš nám zažívat krásné chvíle ve společenství. Prosíme, pomáhej nám, když scházíme z cesty a bojíme se nechat Tebou vést. Odpusť nám, když Tě svým jednáním urážíme.
Hluboké koření -> Panně Marii
Panno Maria, děkujeme za Tvé přímluvy, které možná ani nevnímáme. Právě ve Tvůj svátek Panny Marie Růžencové se dala dohromady naše kapela. Zpětně Ti chceme vzdát díky a nadále Tě s důvěrou prosit o pomoc v naší činnosti.
Hluboké koření -> rodičům
Každý z nás chce vyslovit díky rodičům za lásku, s níž jsme se mohli narodit. Děkujeme za výchovu, kterou jste nám dali. Děkujeme, že při nás vždycky stojíte. Děkujeme za trpělivost, s níž snášíte naše rozepře.
Hluboké koření -> chrudimské farnosti
Děkujeme naší „domovské“ farnosti Chrudim za vše, co díky ní můžeme prožívat. Děkujeme, že se zde můžeme svým zpěvem klanět Pánu, čerpat sílu ze svátostí a ze mší svatých a prožívat krásu spojení s Bohem. Díky za veškerou pomoc, možnost využívání farní klubovny i postupné vybavování naší kapely stojánky, zpěvníky či bongem. Díky našim mladým předchůdcům ze Záboje, kteří pro nás připravovali bohatý program a ukázali nám vzor, jak předávat svědectví o Kristu dětem.
Hluboké koření -> kněžím
Se vděčností se obracíme na naše duchovní pastýře za jejich lásku a porozumění. Děkujeme našemu panu farářovi P. Jiřímu Hebltovi, jeho kaplanovi P. Tomáši Kvasničkovi a dalšímu chrudimskému otci P. Pavlu Hájkovi. Díky panu vikářovi P. Josefu Smolovi, který nás dlouhá léta doprovázel na cestě poznávání Boha. Děkujeme za obětavost a ochotu P. Jiřího Peška, P. Jaroslava Axlera a P. Jana Paseky, kteří k nám v letech 2002 až 2009 pravidelně dojížděli na školní mše svaté. Díky jejich předchůdci P. Josefu Hubálkovi. Děkujeme kněžím, se kterými jsme se setkali i při jiných příležitostech, Mons. Pavlu Rouskovi, P. Tomáši Hoffmanovi, P. Janu Barborkovi, Mons. Bohumilu Kolářovi, P. Františku Novákovi, P. Petru Šabakovi, P. Zdeňku Machovi, biskupu Mons. Josefu Kajnekovi a mnoha dalším.
Hluboké koření -> organizátorům
Jsme moc rádi, že můžeme pravidelně doprovázet chrudimské dětské mše svaté. Krásné zážitky jsme si odvezli i z dalších akcí, na které jsme byli pozváni. Děkujeme organizátorům, že nás oslovili a nabídli možnost klanět se Bohu také na jiných místech.
Hluboké koření -> příznivcům
Mnoho lidí nás podporuje svým zpěvem, radami, povzbuzením nebo třeba návštěvou webových stránek. Moc si vážíme především vašich modliteb. Omlouváme se, pokud jsme vaši krásnou činnosti přehlédli. Věříme, že vaše úsilí nebude zapomenuto. Pán si všech vašich dobrých úmyslů jistě všímá.
Taxi
Jel už jsi někdy taxíkem?

Ano.
Ano.
29.2%
 
Ne.
Ne.
70.8%
 
 
24 hlasů
Kořeněný letopočet
Dnes je ...
7 956
 dní

190 945
 hodin

11 456 742
 minut

687 404 545
 sekund

... kořeněného letopočtu.
Nahrávky
Eliáš Pašije Pašije Jan Křtitel Pašije Jonas Koncert Pašije
http://www.farnost-chrudim.cz/
Přihlášení
Login
Registrace