Hluboké koření
  Hluboké koření vás vítá na svých stránkách.
  Zpět na seznam interview a soutěží...
Seriál: Statistiky, zajímavosti, podrobnosti... – V. série (100. díl)
ZMĚNA: Slavnostní předání cen a vyhlášení výsledků proběhlo v neděli 22. srpna 2010. Gratulujeme všem soutěžícím a zvlášť vítězům.100. díl: Prázdninové poutě
Poslední díl bude speciální, letní. Jedenáctiměsíčné putování se soutěží zakončíme vašimi vzpomínkami a navštívenkami ze zajímavých poutních míst a kostelů.

Zadání: Zašlete na adresu soutez@hlubokekoreni.net fotografie zajímavých míst, především kostelů a poutních míst, které jste o letošních prázdninách navštívili. Nezapomeňte přidat komentáře a své zážitky. Příspěvky budou vhodnou formou zveřejněny na tomto webu.

Ohodnocení: Jediná Kikina poslala fotky ze zajímavých míst a po právu navýšila rozdíl od druhého místa na dva body. Završila celoroční zápolení, ve kterém od začátku hrála prim.

Související fotogalerie: Prázdninové poutě 2010

Konečné pořadí:
Kikina – 15 bodů
theofila – 13 bodů
standa – 5 bodů
Jane – 4 body
Janus – 2 body
Kateee – 1 bod99. díl: Písmo svaté
Bible by měla být směrnicí našich životů, zde bychom měli nacházet poučení do přicházejících situací. Jak známe Písmo? Odpovězte na následující otázky.

Zadání:
(1) Které knihy Písma nejsou děleny na kapitoly?
(2) Jak nazývá Český ekumenický překlad První a Druhý list svatého apoštola Pavla Soluňanům?
(3) Co mají společného Kniha Tobiáš, První kniha makabejská a Kniha Sirachovcova? Vysvětli.
(4) Proč se u některých žalmů uvádí dvojí číslování, např. Žalm 71 (70)?
(5) Je nějaká kniha Starého či Nového zákona, ze které se nečte při mši svaté?

Jsou tolerovány dvě neúplné, chybějící či nesprávné odpovědi.


Správné odpovědi:
(1) Na kapitoly nejsou děleny Kniha proroka Abdiáše, List svatého apoštola Pavla Filemonovi, 2. a 3. list svatého apoštola Jana a List svatého apoštola Judy.
(2) Listy svatého apoštola Pavla Soluňanům se rovněž nazývají Listy Tesalonickým (Thessalonika neboli Soluň je význačné město v Makedonii).
(3) Kniha Tobiáš, První kniha makabejská a Kniha Sirachovcova jsou knihy deuterokanonické. Nejsou zařazeny v židovském kánonu, ale obsahuje je Septuaginta, již používali Židé v diaspoře, od nichž ji převzala mladá církev. Římskokatolická církev je na tridentském koncilu (1546) prohlásila za nedílnou součást kánonu. Reformované církve jejich inspirovanost a závaznost neuznávají. Další společný znak: všechny byly původně napsány hebrejsky (Kniha Tobiáš případně aramejsky).
(4) Žaltář se dělí na pět dílů (1–41, 42–72, 73–89, 90–106, 107–150), zřejmě podle pětidílného Mojžíšova zákona. V Septuagintě a podle ní i ve Vulgátě je rozdělení žalmů pozměněno a tím číslování žalmů posunuto. V Septuagintě je tedy navíc žalm 151.
(5) Jediná kniha, která není obsažena v liturgických čteních, je Kniha proroka Abdiáše.

Prameny:
Česká liturgická komise – Nový zákon. Thaurdruck, Praha 1989.
Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona. Český ekumenický překlad. Česká biblická společnost, Praha 2007.
Misál na každý den liturgického roku. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2003.

Ohodnocení: Na první čtyři otázky dvě soutěžící bez problémů odpověděli. Při hledání knihy, ze které se nečte při mši svaté, se pokusily nabídnout několik tipů. Ze většiny z nich se čte jedinkrát za dva roky.

Pořadí:
Kikina – 14 bodů
theofila – 13 bodů
standa – 5 bodů
Jane – 4 body
Janus – 2 body
Kateee – 1 bod98. díl: Předměty při liturgii
Při mši svaté se používá v kostele mnoho nejrůznějších předmětů. V dnešním díle bude vaším úkolem objasnit význam některých z nich.

Zadání: Vysvětlete, co je a k čemu slouží abak, abluční nádobka, bursa, ciborium, lavabo, lunula a sedes.

Ohodnocení: Dnes jsme mohli rozdělit tři body. Díky všem, kteří hledali správné odpovědi.

Správné odpovědi:
abak – servisní stolek pro přípravu oltáře
abluční nádobka – skleněná miska u svatostánku k omytí prstů po podávání
bursa – nádobka na přenášení svatého přijímání pod způsobou chleba nemocným
ciborium – nádoba pro uchovávání svatého přijímání pod způsobou chleba
lavabo – konvička s táckem a ručníkem pro mytí rukou kněze (příp. jen ručník)
lunula – půlměsíc, který slouží jako držáček na velkou Hostii
sedes – sedadlo kněze, odkud předsedá bohoslužebnému shromáždění

Pramen: http://www.katolik.cz/cirkev/slovnik.asp

Pořadí:
Kikina – 13 bodů
theofila – 12 bodů
standa – 5 bodů
Jane – 4 body
Janus – 2 body
Kateee – 1 bod97. díl: Otče náš
Modlitbu Otče náš nás naučil Pán Ježíš a spojuje křesťany po celém světě. Opakujeme ji dnes a denně. Možná, že může být dobrým impulsem zkusit se nad ní zastavit a projít si ji pomalu a pozorně.

Zadání: Napište v deseti jazycích, jakým výrazem se překládají slova „Otče náš“.

Ohodnocení: Tentokrát odpovídali tři soutěžící a vybrali skutečně zajímavé složení. Posuďte sami ve článku Pater noster, Meie Isa, Mi Atyánk.... Všichni tři si shodně zvolili němčinu, dvakrát se objevila latina, estonština, francouzština, maďarština a španělština...

Pramen: http://www.christusrex.org/www1/pater/

Pořadí:
Kikina – 12 bodů
theofila – 11 bodů
standa – 5 bodů
Jane – 4 body
Janus – 1 bod
Kateee – 1 bod96. díl: Svátosti a Písmo
»Svátosti jsou „Boží veledíla“ Nové a věčné smlouvy, „síly, které vycházejí“ z Kristova těla, stále živého a oživujícího, jsou to zásahy Ducha svatého, působícího v jeho těle, jímž je církev.« (KKC 1116) »Svátosti Nového zákona ustanovil Kristus a je jich sedm: křest, biřmování, eucharistie, pokání, pomazání nemocných, kněžství a manželství. Sedm svátostí se týká všech úseků a všech důležitých okamžiků života křesťana: díky nim se u křesťanů život z víry rodí a vzrůstá, dostává se mu uzdravení i daru poslání. Tím dostávají podobnost úseky přirozeného života a života duchovního.« (KKC 1210)

Zadání: Dnes dostanete za úkol zamyslet se nad svátostmi a vyhledat v Písmu, kde se o každé z nich píše. Kdy byly ustanoveny a jak? Protože téma je velice široké a zajímavé, získáváte jako prémii týden na vypracování navíc.

Nápověda: Využijte Katechismus katolické církve. Ke svým odpovědím připisujte odkazy na jednotlivé paragrafy a úseky Písma.

Ohodnocení: Přestože soutěž vrcholí a o vítězi zdaleka není jasno, nikdo příležitosti nevyužil a svůj příspěvěk nezadal. Jednotlivými svátostmi se v následujících týdnech budeme postupně zabývat v sérii sedmi článků.

Související články:
O svátostech v Písmu: křest (1. díl)
O svátostech v Písmu: biřmování (2. díl)
O svátostech v Písmu: eucharistie (3. díl, 1. část)
O svátostech v Písmu: eucharistie (3. díl, 2. část)
O svátostech v Písmu: pokání a smíření (4. díl)

Pořadí:
Kikina – 11 bodů
theofila – 10 bodů
standa – 5 bodů
Jane – 4 body
Kateee – 1 bod
Janus – 0 bodů95. díl: Svatý Marek a svatý Jiří
O víkendu 24. a 25. dubna si Církev připomíná památku svatého mučedníka Jiřího a svatého evangelisty Marka. Kostely obou světců se nacházejí v naší farnosti. Vaším úkolem je jednoho z nich nám přiblížit. A jakým způsobem? To záleží na vaší kreativitě.

Zadání: Zpracujte téma svatého Jiří či svatého Marka.

Příspěvky a ohodnocení: JaneKikina společně připravily velice poučnou videonahrávku o svatém Markovi, kterou naleznete také ve videogalerii (odkaz). Svůj příspěvek zaslala také theofila, která nabídla zajímavý snímek z kostela svatého Jiří (obrázek). Všichni získávají po bodu.

Pořadí:
Kikina – 11 bodů
theofila – 10 bodů
standa – 5 bodů
Jane – 4 body
Kateee – 1 bod
Janus – 0 bodů94. díl: Arcibiskup pražský
V sobotu 10. dubna 2010 převezme Dominik Duka pražskou arcidiecézi. Královéhradecký biskup se do Prahy nestěhuje poprvé. Kolikrát se tak stalo?

Zadání: Vaším úkolem je zjistit, kolik diecézních biskupů již působilo v Hradci Králové a kolik z nich bylo jmenováno pražským arcibiskupem.

Správná odpověď: Mons. Dominik Duka, OP byl v pořadí čtyčiadvacátým královéhradeckým biskupem. Pět jeho předchůdců se stejně jako on stali pražskými arcibiskupy. Konkrétně Matouš Ferdinand Sobek z Bilenberka, OSB, Jan Bedřich z Valdštejna, Antonín Petr hrabě Příchovský, svobodný pán z Příchovic, Alois Josef hrabě Kolovrat Krakovský, svobodný pán z Újezda a Karel Kašpar. Na počátku 19. století byl olomouckým arcibiskupem jmenován Maria Tadeáš hrabě z Trautmannsdorfu a na sklonku 20. století se osobním arcibiskupem stal Karel Otčenášek.

Pramen: http://www.diecezehk.cz/biskupstvi/zakladni-informace/nasi-biskupove

Ohodnocení: Dvě odpovědi, poloviční úspěšnost. Začíná se dramatizovat boj o první místo a o odměnu.

Pořadí:
Kikina – 10 bodů
theofila – 9 bodů
standa – 5 bodů
Jane – 3 body
Kateee – 1 bod
Janus – 0 bodů93. díl: Salvátor
V těchto dnech naše farnost spustila nové internetové stránky. Téma s farností bude proto úzce souviset. Jak víte, ačkoliv máme kostel zasvěcený Panně Marii, jako hlavní pouť se slaví salvátorská na svátek Proměnění Páně.

Zadání: Napište článek zabývající se salvátorskou tradicí v naší farnosti.

Ohodnocení: Stručně – toto kolo bylo opravdu náročné a nikdo do něj svým příspěvkem nevkročil.

Pořadí:
Kikina – 10 bodů
theofila – 8 bodů
standa – 5 bodů
Jane – 3 body
Kateee – 1 bod
Janus – 0 bodů92. díl: Nanebevzetí Panny Marie
Náš „hlavní“ kostel je zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie. V dnešním díle se vydáte do okolí a zavítáte do nejrůznějších farností. Příjemnou cestu.

Zadání: Vypište farnosti královéhradecké diecéze, které stejně jako Chrudim mají farní chrám zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie.

Správná odpověď: V královéhradecké diecézi se nachází celkem šestašedesát kostelů Nanebevzetí Panny Marie, z toho rovných dvacet farních: Bykáň, Česká Skalice, Číhošť, Habry, Havlíčkův Brod, Chrudim, Kostelní Lhota, Kutná Hora - Sedlec, Libčany, Nechanice, Neratov, Osice, Police nad Metují, Polná, Skála, Skuteč, Ústí nad Orlicí, Vejvanovice, Vojslavice a Vraclav. Titul Nanebevzetí Panny Marie nesou také kostely duchovní správy kostela Panny Marie v Hradci Králové a poutního kostela v Králíkách.

Pramen: http://www.diecezehk.cz

Ohodnocení: Naprosto brilantní a bezchybnou odpověď přednesla Boja. Dobrou odpověď s drobnými nepřesnostmi nabídla Kikina. Obě dvě si zaslouží po bodu.

Pořadí:
Kikina – 10 bodů
theofila – 8 bodů
standa – 5 bodů
Jane – 3 body
Kateee – 1 bod
Janus – 0 bodů91. díl: Popeleční středa
Ve středu 17. února 2010 vstupujeme do postní doby. Vaším úkolem je vypátrat určité údaje o Popeleční středě.

Zadání: Za kolik let bude Popeleční středa opět 17. února? Do jakého rozmezí může vyjít? Strefíte-li se alespoň ve dvou odpovědích, můžete se těšit na bod.

Správná odpověď: Popeleční středa může připadnout na 4. února až 10. března, přičemž za jedenáct let, v roce 2021, bude tentýž den jako letos – 17. února. Počítání už bylo vysvětleno v 68. díle seriálu...

Ohodnocení: Tři soutěžící si rozdělili po dvou bodech, Kikina zvyšuje náskok v čele na dva body. Podaří se někomu dostihnout první trojici?

Pořadí:
Kikina – 9 bodů
theofila – 7 bodů
standa – 5 bodů
Jane – 3 body
Kateee – 1 bod
Janus – 0 bodů90. díl: Délka návštěv
Po náročnějších kolech – alespoň co se týká délky přípravy odpovědí – nabízíme jedno oddechové tipovací. Zkuste uhodnout jeden ze tří měsíců v uplynulém roce a letošním lednu, kdy na těchto stránkách vydrželi lidé průměrně nejdéle, než zamířili na jiné stránky.

Zadání: Máte právo uvést tři měsíce z celého roku 2009 či za leden 2010. Pokud se alespoň jedním trefíte do trojice průměrných nejdelších návštěv v tomto období, získáte bod. (Můžete také odhadnout, kolik sekund nejdelší průměrná návštěva činila.)

Pořadí měsíců:
únor 2009 – 639 sekund
září 2009 – 546 sekund
listopad 2009 – 492 sekund
leden 2010 – 471 sekund
leden 2009 – 465 sekund
duben 2009 – 441 sekund
prosinec 2009 – 427 sekund
říjen 2009 – 421 sekund
srpen 2009 – 400 sekund
červenec 2009 – 378 sekund
březen 2009 – 375 sekund
květen 2009 – 370 sekund
červen 2009 – 257 sekund

Ohodnocení: Nevím, zda se všichni tři soutěžící dohodli, ale společnými silami vyjmenovali pouze čtyři měsíce: třikrát srpen a prosinec, dvakrát září a jednou „vítězící“ únor.

Pořadí:
Kikina – 8 bodů
theofila – 7 bodů
standa – 4 body
Jane – 3 body
Kateee – 1 bod
Janus – 0 bodů89. díl: Noví kněží
Naše farnost má od 1. srpna 2009 nového faráře a kaplana. Už jsme se s otcem Jiřím či otcem Tomášem na těchto stránkách setkali?

Zadání: Najděte všechny zmínky (či alespoň většinu) na kořeněných stránkách o P. Jiřím Hebltovi či P. Tomáši Kvasničkovi, které pocházejí z doby, než oba kněží začali působit v naší farnosti.

Příspěvky:
článek: Pod tou skálou...
fotogalerie: Podskala 2007 (fotky číslo 12, 15 a 17)
statistiky: Májová mše svatá v Podskalí 2007
videogalerie: Diecézní setkání mládeže 2008 (1. část) (cca 25. až 28. sekunda)

Ohodnocení: Aniž bychom to tehdy tušili, setkali jsme se s budoucím chrudimským farářem P. Jiřím Hebltem na májové mši svaté v Podskale 21. května 2007. Na to si úspěšně vzpomněly Boja a Kikina, které zvýšily bodový náskok v čele soutěže. Ale pozor, i pana kaplana tu máme, a to na videu! Za skvělý postřeh získává bod Standa.

Pořadí:
Kikina – 7 bodů
theofila – 6 bodů
Jane – 3 body
standa – 3 body
Kateee – 1 bod
Janus – 0 bodů88. díl: Rok 2009
Opět po 26 dílech soutěže náš čeká shrnovací kolo. Tak se tomu na závěr kalendářního roku také patří. Co všechno kapela za uplynulých 365 dní prožila? Buďme vděční za všechny krásné zážitky...

Zadání: Napište článek (nebo odpověď na toto kolo) se stručným shrnutím událostí týkajících se Hlubokého koření v roce 2009.

Příspěvky:
Díky, Pane (autorka: Kikina)

Ohodnocení: Jedinou, ale zato brilantní odpověď na toto kolo jsme dostali od Kikiny. Po právu zaslouží bod, který ji posouvá do čela.

Pořadí:
Kikina – 6 bodů
theofila – 5 bodů
Jane – 3 body
standa – 2 body
Kateee – 1 bod
Janus – 0 bodů87. díl: Vánoční interview
Advent vrcholí. Na co se vlastně připravujeme? Jak slavíme Vánoce? Co nás na nich těší? Jak prožívá jednotlivé dny? Jaké si odnášíme vzpomínky z dětství?... Spoustu dalších otázek nás jistě napadne, když se nad těmito svátky zamyslíme. Dnešní úkol bude reportážní...

Zadání: Vyberte si libovolnou osobu a učiňte s ní interview (minimálně se třemi otázkami) ohledně prožívání Vánoc. Příspěvky budou zveřejněny: napište je do článku nebo jako odpověď na toto kolo...

Příspěvky:
Vánoční rozhovory (autorka: Kikina)
Rozhovory o Vánocích (autorka: Jane)

Ohodnocení: Děkujeme za pěkné příspěvky, za něž obě soutěžící získaly po bodu.

Pořadí:
Kikina – 5 bodů
theofila – 5 bodů
Jane – 3 body
standa – 2 body
Kateee – 1 bod
Janus – 0 bodů86. díl: Klikání
Kdo by si byl nevšiml, že se tu na stránkách něco změnilo? Nejspíš ten, který je předtím neznal. Od adventu tady máme nový vzhled, který se samozřejmě nějakou dobu připravoval a ladil. Vaším úkolem bude odhadnout, kolik takové chystání stránek zabere kliknutí. :-)

Zadání: Odhadněte, kolik kliknutí bylo provedeno při přípravě nového vzhledu kořeněno-farních stránek. Bodem budou odměněni ti, kteří se trefí do bohaté tolerance 50%.

Nápověda: V měsíci listopadu se během jednoho dne naklikalo průměrně 2162,07 stránek. To jen, abyste aspoň odhladli řádově počet. :-)

Správná odpověď: Nové stránky se ladily čtvrt roku, konkrétně od 9. srpna 2009. Ke 13. prosinci se na nich stihlo naklikat 65 979 úhozů, celková návštěvnost byla 208 609.

Ohodnocení: Celkem čtyři soutěžící se pokusili odhadnout výsledek a jeden se dokonce i trefil do tolerance. :-) Statistiky pocházejí z našich stránek, i když možná jsme ne zcela správně vyčetli onen výsledek. Konkrétně se jedná o počet hitů. Případné reklamace prosím nepodávejte. :-)

Pořadí:
theofila – 5 bodů
Kikina – 4 body
Jane – 2 body
standa – 2 body
Kateee – 1 bod
Janus – 0 bodů85. díl: Kořeněná výročí
Dnešní díl bude odpočinkový a převezme téma ze 4. a 41. dílu. Zaměříme se na kořeněná výročí. Jak víte, tu a tam pod anketou proběhne kořeněný letopočet. A tentokrát se ptáme, kdy se nám na něm cifry pěkně zakulatí...

Zadání: Vypište, kdy bude Hluboké koření slavit svá nejbližší budoucí výročí v letech, měsících, dnech, hodinách, minutách a sekundách, tj. kdy se v kořeněném letopočtu za jednou cifrou objeví samé nuly...

Správná odpověď:
8 let – 7. října 2010
90 měsíců – 7. dubna 2010
3 000 dnů – 24. prosince 2010
70 000 hodin – 2. února 2010, 9.00
4 000 000 minut – 16. května 2010, 12.40
300 000 000 sekund – 9. dubna 2012, 23.20:00

Ohodnocení: Tentokrát jste nás opravdu překvapili, protože se vůbec nikdo nepokusil odpovědět, přestože hledat správnou odpověď bylo v jistém smyslu snažší než například minule. Máme pro vás nápovědu, jak to zkusit příště: velice pomocný může být program, který umí přepočítávat dny na čísla a opačně. Třeba s takovým Excelem se dá odpověď najít velmi rychle. :-)

Pořadí:
theofila – 4 body
Kikina – 4 body
Jane – 2 body
standa – 2 body
Kateee – 1 bod
Janus – 0 bodů84. díl: Biskupové za komunismu
V polovině listopadu si budeme připomínat výročí úmrtí předpředminulého královéhradeckého biskupa Mořice Píchy. O pár dní později tomu bude dvacet let od pádu komunistického režimu v naší zemi. Vaším úkolem bude tentokrát zapátrat po biskupech, kterým v tomto nelehkém čase byla svěřena pastýřská služba.

Zadání: Vypište biskupy českých a moravských diecézí během let 1948 až 1989. Ke jménu připište diecézi a rok narození, biskupského svěcení a úmrtí. Vyberte si jednoho z biskupů a o něm napište krátké povídání. Příspěvky zveřejníme ve článku...

Správná odpověď: Následující seznam (snad :-)) zabírá všechny české a moravské biskupy, kteří působili mezi únorem 1948 a listopadem 1989. Symbol * označuje rok narození, • biskupské svěcení a † úmrtí.

Praha:
Josef kardinál Beran, arcibiskup pražský (* 1888, • 1946, † 1969)
František kardinál Tomášek, apoštolský administrátor pražské arcidiecéze (od 1978), světící biskup olomoucký (* 1899, • 1949, † 1992)
Antonín Eltschkner, světící biskup pražský (* 1880, • 1933, † 1961)
Kajetán Matoušek, světící biskup pražský (* 1910, • 1949, † 1994)
Jaroslav Škarvada, světící biskup pražský (od 1991) (* 1924, • 1983, † 2010)
Antonín Liška, C. S. S. R., světící biskup pražský (* 1924, • 1988, † 2003)
Jan Lebeda, světící biskup pražský (* 1913, • 1988, † 1991)

Hradec Králové
Mořic Pícha, biskup královéhradecký (* 1869, • 1931, † 1956)
Karel Otčenášek, biskup královéhradecký (diecéze se ujal až po pádu komunismu) (* 1920, • 1950)

České Budějovice
Josef Hlouch, biskup českobudějovický (* 1902, • 1947, † 1972)

Litoměřice:
Štěpán kardinál Trochta, S. D. B., biskup litoměřický (* 1905, • 1947, † 1974)
Josef Koukl, biskup litoměřický (* 1926, • 1989, † 2010)

Olomouc:
Josef Matocha, arcibiskup olomoucký (* 1888, • 1948, † 1961)
Josef Vrána, biskup, apoštolský administrátor olomoucké arcidiecéze (* 1905, • 1973, † 1987)
František kardinál Tomášek, apoštolský administrátor pražské arcidiecéze (od 1978), světící biskup olomoucký (* 1899, • 1949, † 1992)
Stanislav Zela, světící biskup olomoucký (* 1893, • 1941, † 1969)

Brno:
Karel Skoupý, biskup brněnský (* 1886, • 1946, † 1972)

Odkazy: Církevní hierarchie
Wikipedia
Apoštolská posloupnost v Československu

Ohodnocení: S nástrahami kola si poradily pouze theofila a Kikina a získávají tak další bod. Jejich příspěvky o kardinálovi Tomáškovi a Trochtovi naleznete ve článku K soutěži: Biskupové za komunismu.

Pořadí:
theofila – 4 body
Kikina – 4 body
Jane – 2 body
standa – 2 body
Kateee – 1 bod
Janus – 0 bodů83. díl: Četnosti jmen
Napadlo vás někdy, kolik lidí nese stejné jméno jako vy? Nás už ano, a tak ve třetím soutěžním díle zapátráme, jak tomu ve skutečnosti je u nás v kapele.

Zadání: Tentokrát máme hned osm otázek:
(1) Které křestní jméno člena kapely – muže je nejrozšířenější v České republice?
(2) Které křestní jméno člena kapely – muže je nejméně rozšířené v České republice?
(3) Které křestní jméno člena kapely – ženy je nejrozšířenější v České republice?
(4) Které křestní jméno člena kapely – ženy je nejméně rozšířené v České republice?
(5) Které příjmení člena kapely – muže je nejrozšířenější v České republice?
(6) Které příjmení člena kapely – muže je nejméně rozšířené v České republice?
(7) Které příjmení člena kapely – ženy je nejrozšířenější v České republice?
(8) Které příjmení člena kapely – ženy je nejméně rozšířené v České republice?

Stručněji řečeno jde o vyplnění tabulky:
(1) křestní jméno – muž – nejvíce rozšířené
(2) křestní jméno – muž – nejméně rozšířené
(3) křestní jméno – žena – nejvíce rozšířené
(4) křestní jméno – žena – nejméně rozšířené
(5) příjmení – muž – nejvíce rozšířené
(6) příjmení – muž – nejméně rozšířené
(7) příjmení – žena – nejvíce rozšířené
(8) příjmení – žena – nejméně rozšířené

Jména členů kapely čerpejte v oddílu Kapela / Osobní stránky.

A kdo tentokrát získá bod? Kdo správně odpoví alespoň tři z uvedených osmi bodů. Těšíme se na odpovědi.


Správná odpověď: Jak uvidíte z následujícího přehledu, statistiky jsou poměrně zajímavé. Kupříkladu kluci z kapely mají celkem frekventovaná jména, zatímco u dívek je škála pestřejší. Naopak u příjmení se do první tisícovky nejčastějších příjmení trefilo jen jedno mužské jméno a hned devět ženských...

Správně odpovědi tedy byly:
(1) křestní jméno – muž – nejvíce rozšířené: Jan
(2) křestní jméno – muž – nejméně rozšířené: Vojtěch
(3) křestní jméno – žena – nejvíce rozšířené: Jana
(4) křestní jméno – žena – nejméně rozšířené: Barbara
(5) příjmení – muž – nejvíce rozšířené: Novotný
(6) příjmení – muž – nejméně rozšířené: Vitáček
(7) příjmení – žena – nejvíce rozšířené: Svobodová
(8) příjmení – žena – nejméně rozšířené: Wysocká

Pořadí: křestní jméno – muži:
2. Jan (295 627)
3. Petr (272 837)
5. Pavel (207 100)
12. Václav (137 247)
17. Lukáš (90 458)
19. Jakub (86 019)
21. Stanislav (71 277)
27. Daniel (50 607)
28. Vojtěch (41 751)

Pořadí: křestní jméno – ženy:
2. Jana (274 303)
5. Anna (148 688)
8. Kateřina (110 936)
13. Ludmila (85 939)
16. Veronika (81 238)
26. Markéta (57 019)
32. Barbora (48 588)
34. Eliška (46 079)
39. Kristýna (42 461)
45. Pavlína (35 656)
47. Klára (33 220)
68. Anežka (20 165)
82. Alžběta (12 994)
84. Bohumila (10 896)
174. Barbara (2 234)

Pořadí: příjmení – muži:
3. Novotný (24 288)
1 517. Soukal (491)
2 359. Šmídek (340)
3 087. Roztočil (266)
3 516. Jireš (236)
6 877. Měkota (124)
11 235. Vitáček (72)

Pořadí: příjmení – ženy:
2. Svobodová (26 574)
3. Novotná (25 369)
14. Hájková (10 826)
32. Kopecká (7 437)
62. Burešová (5 635)
231. Boháčová (2 481)
372. Zelená (1 728)
408. Hašková (1 595)
420. Slavíčková (1 548)
1 297. Fidlerová (597)
1 500. Soukalová (528)
2 341. Šmídková (359)
2 733. Plavcová (313)
4 801. Mikanová (182)
5 649. Vostrovská (155)
6 625. Měkotová (131)
15 367. Blabolilová (47)
44 556. Wysocká (8)

Poznámka: Statistiky jmen jsou uvedeny k 1. květnu 2009 a příjmení k 15. červenci 2009 podle statistik Ministerstva vnitra České republiky. Nejprve uvádíme pořadí (v mužské nebo ženské tabulce), potom jméno či příjmení a četnost.

Odkaz: Ministerstvo vnitra České republiky – Četnost jmen a příjmení

Ohodnocení: Poslyšte dobře, milí čtenáři, že všichni čtyři soutěžící si bravurně poradili s nastraženými otázkami. Dva dokonce vypátrali přesnou statistiku, ale i odhady byly vesměs správné...

Pořadí:
theofila – 3 body
Kikina – 3 body
Jane – 2 body
standa – 2 body
Kateee – 1 bod
Janus – 0 bodů82. díl: Novéna k papežské návštěvě
Na návštěvu Svatého Otce Benedikta XVI. naší vlasti jsme se měli možnost připravit díky modlitbě novény. Její součástí byly také litanie, ve kterých jsme prosili o různé dary na přímluvu svatých...

Zadání: Vypište jednotlivé světce, které jsme zvlášť v září 2009 litaniemi vzývali. Vyberte si jednoho z nich a o něm napište krátké zamyšlení, čím vás inspiruje. (Tyto příspěvky pak zveřejníme ve článku.)

Správná odpověď: Svatí, které jsme prosili o pomoc, byli Panna Maria, Petr, Pavel, Terezie Benedikta Steinová, Josef, Jan Bosco, Monika, Marie Magdalská, František, Maxmilian Kolbe, Cyril a Metoděj, Ludmila, Jan Sarkander, Vojtěch, Zdislava, Jan Nepomucký, Václav, Prokop, Anežka. Prosili jsme například za pevnou víru, abychom dokázali přijímat Boží vůli, důvěřovali Bohu, uměli odpouštět, hájili pravdu...

Odkaz: Novénu naleznete na adrese http://www.navstevapapeze.cz/_d/novena-1.pdf.

Ohodnocení: Své odpovědi tentokrát napsaly pouze dvě soutěžící. Jejich zamyšlení (shodou okolností nad biřmovacími patronkami) naleznete ve článku K soutěži: Čím nás inspirují svatí?.

Pořadí:
theofila – 2 body
Kikina – 2 body
Jane – 1 bod
Kateee – 1 bod
standa – 1 bod
Janus – 0 bodů81. díl: Kostel svatého Michaela
Při Dnech evropského dědictví již tradičně hlídáme kostel svatého Michaela. Rok od roku mají lidé stále větší zájem o tuto památku a hojně ji navštěvují. Kolik myslíte, že jich přišlo letos?

Zadání: Tipněte celkovou návštěvnost u svatého Michaela v sobotu 12. září 2009 a odhadněte nejvyšší a nejnižší hodinový podíl. Trefíte-li se alespoň ve dvou okruzích do tolerance deset procent, získáte první bod do soutěže. Chceme po vás tedy tři údaje:

(1) celkovou návštěvnost
(2) kolik lidí přišlo v nejvytíženější hodině
(3) kolik lidí přišlo v „nejprázdnější“ hodině


Správná odpověď: Shrnutí po jednotlivých hodinách vám nabídne následující tabulka:

9.00–10.00: 75 návštěvníků
10.00–11.00: 91 návštěvníků
11.00–12.00: 112 návštěvníků
12.00–13.00: 83 návštěvníků
13.00–14.00: 55 návštěvníků
14.00–15.00: 61 návštěvníků
15.00–16.00: 86 návštěvníků
16.00–17.00: 49 návštěvníků

Celkem kostel svatého Michaela letos navštívilo 612 lidí.

Ohodnocení: Tolerance, do které jste se měli trefit, je pro celkovou návštěvnost 551 až 673, pro maximální hodinovou 101 až 123 a pro minimální 45 až 54. Nikdo se netrefil do všech tří intervalů (jedné soutěžící správná trefa utekla o jednoho člověka), ale pět z vás obstálo a získalo první bod.

Pořadí:
Jane – 1 bod
Kateee – 1 bod
Kikina – 1 bod
standa – 1 bod
theofila – 1 bod
Janus – 0 bodů
Odkazy
Vidíte pouze zadání soutěže (po přihlášení uvidíte své příspěvky s odpověďmi).
Vypršel čas pro vkládání příspěvků.
Nahrávky
Eliáš Pašije Pašije Jan Křtitel Pašije Jonas Koncert Pašije
http://www.farnost-chrudim.cz/
Přihlášení
Login
Registrace