Hluboké koření
  Hluboké koření vás vítá na svých stránkách.
  Zpět na seznam interview a soutěží...
Zeptejte se P. Jana Paseky
P. Jan Paseka – Jmenuji se Jan Paseka a pocházím z Hrochova Týnce. Město Chrudim mi je velice blízké, protože jsem se zde narodil a chodil jsem tady na Střední zemědělskou školu. V roce 2000 jsem se přihlásil do kněžského semináře. Rok jsem byl v Teologickém konviktu v Litoměřicích a pak pět let v Praze, kde jsem studoval teologii. V roce 2006 jsem byl vysvěcen na kněze. Moje první působiště bylo lázeňské město Poděbrady a od roku 2007 Chrast.

P. Jan Paseka
Vidíte všechny příspěvky a odpovědi.
Vypršel čas pro vkládání příspěvků.
Hrochův Týnec se často zkracuje na „Hrošárna“, ale místním se spíš líbí „Tejnice“. Který název je Vám bližší?
P. Jan Paseka
Je mně bližší název Tejnice a také ho často používám.
Svatý otec vyhlásil od 19. června 2009 do 19. června 2010 rok kněží. Máte radu, jak jej dobře prožít i pro laiky?
P. Jan Paseka
Rok kněží je vyhlášen pro celou církev. Není to specialita pouze pro kněze. Každý z nás se má zamyslet, co konkrétně pro něho kněžská služba znamená. Když nebudou kněží, nebudeme mít možnost přistupovat ke svátostem. Myslím si, že tento rok nám všem má pomoci objevit vzácnost kněžské služby. Považuji za důležité, abychom se ve farnostech nemodlili pouze jen za nová kněžská a řeholní povolání, ale abychom se modlili, aby z naši farnosti vzešlo kněžské povolání.

Při křtu svatém jseme všichni přijali všeobecné kněžství. Máme tedy úkol svědčit o Kristu. Rok kněží pro nás může být i velikou otázkou jak já naplňuji své všeobecné kněžství, jak já svědčím o Kristu.
Kdy a proč jste se rozhodl stát knězem?
P. Jan Paseka
Každé dítě si na něco hraje. Já jsem si hrál na pana faráře, na strojvedoucího, na pohřebáka a na popeláře. Nejvíce jsem chtěl být knězem. Samozřejmě to bylo pouhé dětské přání, ale i v tom vidím velký smysl pro mé kněžské povolání. Od roku 1993 jsem začal jezdit na Svatou Horu k redemptoristům. To místo mě velmi přirostlo k srdci. Jezdil jsem tam jednu dobu každý týden. Tak jsem poznal řeholní život. Chodil jsme každý den ministrovat i v Hrochově Týnci. Pan farář mě zval na faru, jezdili jsme na různé akce, a tak jsem poznal i co obnáší život diecézního kněze. Pak přišla maturita a já jsem se měl rozhodnout, co budu dělat. Věděl jsme, že chci jít duchovní cestou, ale nevěděl jsem, jestli mám jít do kláštera nebo do semináře. Přihlásil jsem se na Vyšší odbornou školu v Chrudimi, která byla na dva roky. Ovšem po krátké době mně bylo jasné, že se mám přihlásit do semináře. Byla to zvláštní chvíle výjimečného Božího doteku. Později jsem si uvědomil, že těch několik měsíců na Vyšší odborné škole bylo pro mě důležité, abych si uvědomil, že kněžství není nějaké moje zbožné přání, ale že to je pro mě dar, který mi dává Bůh.
Co pro Vás kněžská služba znamená a jak ji prožíváte?
P. Jan Paseka
Kněžská služba je pro mě velikým darem. Prožívám ji s radostí. Pán Ježíš povolal apoštoly, aby byli s Ním, jak čteme u Marka. Snažím se, abych byl co nejvíce s Kristem, abych alespoň trochu napodoboval Jeho život.
Máte rád hudbu? Provozujete ji nějakým způsobem aktivně nebo raději jen posloucháte? :-)
P. Jan Paseka
Hudbu mám velice rád, ale aktivně ji neprovozuji. Hrál jsem na trubku, ovšem jen několik měsíců. Přestalo mě to bavit, protože jsem musel chodit do hudebky skoro každý den. To mě vadilo – nemohl jsem chodit ministrovat. Doma jsem si „dupl“ a do hudebky jsem přestal chodit. Rád poslouchám klasiku.
Jste v Chrasti spokojený?
P. Jan Paseka
V Chrasti jsem velmi spokojený. Nikdy mě nenapadlo, že bych tady mohl působit, protože to je sousední farnost mé rodné farnosti. Vidím na tom pravdivost slov Písma svatého: „U Boha není nic nemožného.“
Jak podle Tebe vypadá „ideální farnost“? (pokud to není na hypotetické bázi :))
P. Jan Paseka
Myslím si, že nelze říct, co to je ideální farnost. Jeden svatý říká, že jeden člověk je dost velká pastorace. My máme tendenci posuzovat farnosti podle aktivit. Místo, kde se toho hodně koná, je mnohdy považováno za „živou“ farnost. Důležité je, jestli se lidé ve farnosti opravdu setkávají s Bohem. Když jim v tom různé aktivity pomáhají, tak je to správné.
Který člověk Tě v životě nejvíc oslovil? Máš nějaký vzor?
P. Jan Paseka
V životě jsem potkal spoustu lidí a v tom množství je těžké vybrat jednoho člověka. Kdo je však pro mě velkým vzorem, je otec Benedikt Holota.
Jak vypadá Váš obvyklý den?
P. Jan Paseka
Vstávám v šest hodin ráno. Pomodlím se ranní chvály a modlitbu se čtením. Pak rozjímám nějaký úryvek z Božího slova. V osm hodin si poslechnu zprávy a snídám. Pak vyřizuji poštu, připravuji si promluvy, náboženství, různé přípravy, vyřizuji papíry, jezdím po úřadech, navštěvuji nemocné, atd. Přicházejí lidé ke svaté zpovědi nebo na duchovní pohovor. Pak obědvám. Ve středu a ve čtvrtek učím náboženství. Odpoledne mám většinou přípravy dospělých na křest. Chodí ke mně mnoho lidí jen tak si popovídat o věcech víry, o smyslu života. Minulý rok jsem si zapisoval, kolik lidí mě navštívilo, a bylo to poměrně velké číslo. Večer mám mši svatou. Během dne se snažím najít si čas na četbu Písma svatého a na krátkou modlitbu. Večer po mši svaté mě většinou někdo navštíví. Pak se pomodlím nešpory, přečtu si nějakou knížku, kapitolu z evangelia, pomodlím se kompletář a jdu spát.
Jaké jsou Vaše aktivity vedle sloužení mší svatých?
P. Jan Paseka
Hlavní mojí aktivitou je setkávání se s Pánem a s lidmi. Máme v Chrasti pěkné společenství seniorů, které se schází jednou za čtrnáct dní. Rád se také setkávám s kněžími. Vedle toho jsou aktivity, které jsou spíše náhodné.
Jak odpočíváte? Máte nějaký „recept“, který Vás zaručeně postaví na nohy? ;-)
P. Jan Paseka
Nejvíce si odpočinu, když si vezmu nějakou pěknou knihu a mám čas na čtení.
Od roku 1993 jste jezdil na Svatou Horu... My tehdy v Příbrami bydleli. Nebyl jste taky někdy dole ve městě u svatého Jakuba?
P. Jan Paseka
V Příbrami jsem dolů do kostela moc nechodil. Byl jsem tam jenom při výjimečných příležitostech.
Navštěvoval jste také centra jako Vesmír, Příchovice a další? Jezdil jste na Světové dny mládeže a celostátní setkání mládeže?
P. Jan Paseka
Diecézní centra pro mládež jsem nenavštěvoval. Poprvé jsem navštívil Vesmír po druhém ročníku, kdy jsme museli mít nějakou praxi s mládeží. Příznám se, že se mně tam vůbec nechtělo a nebyl jsem sám. Když jsme přišli s kolegou na Vesmír, tak první, co nás nejvíce zajímalo, byla nástěnka s jízdním řádem, abychom se podívali, v kolik hodin nám jede autobus za čtrnáct dní domů. Během té praxe se nám tam ovšem zalíbilo. Pobyt na Vesmíru jsme si prodloužili a teď tam často jezdíme ve volném čase.

Na celostátním setkání mládeže jsem byl na Svaté Hoře a Světové dny mládeže jsme navštívil poprvé v Kolíně nad Rýnem.
Se kterou cílovou skupinou pro pastoraci (děti, mládež, střední věk, senioři) nejraději pracujete?
P. Jan Paseka
Musím se přiznat, že nemám zvlášť oblíbenou nějakou věkovou skupinu lidí. Mám-li ovšem odpovědět na tuto otázku, tak všeobecně asi nejraději pracuji s dětmi. Je ovšem důležité, aby si toto kněz hlídal a nepracoval ve farnosti jenom s dětmi, ale aby tam byl opravdu pro všechny.
otázka na tělo: Byl jste někdy zamilovaný? Chodil jste s nějakým děvčetem?
P. Jan Paseka
Prvním předpokladem pro to, aby se někdo mohl stát knězem, je, aby byl normální. K tomu patří i zamilovanost. Zamilovaný jsem byl několikrát, ale s žádnou dívkou jsem nechodil.
S čím za Vámi nejčastěji lidé přicházejí? Jaký vidíte největší problém ve společnosti?
P. Jan Paseka
Lidé přicházejí s mnoha problémy, ale někdy i s něčím pozitivním. Nejčastěji to jsou problémové situace v rodině a ve vztazích.

Největší problém ve společnosti vidím v lhostejnosti a v malé důslednosti. Myslím, že velkým problémem je také to, že špatné věci se ukazuji jako dobré.
Kteří svatí jsou Vašimi patrony? Podle čeho jste vybíral biřmovacího?
P. Jan Paseka
Mým křestním patronem je svatý Jan Nepomucký a biřmovacím svatý František Saleský. V té době, kdy jsem šel ke svátosti biřmování, jsem četl knihu od Marie Holkové Tvář plná světla. To je velmi čtivě napsaný životopis svatého Františka Saleského. Tento světec mě velmi oslovil. Toužil být knězem, ale jeho otec chtěl, aby se oženil. Dlouhou dobu vozil Františka za děvčaty a myslel si, že se mu nějaká zalíbí. František byl ovšem pevný a vytrvalý ve svém rozhodnutí. To se mi velmi líbilo a líbí.
Stal se také některý z Vašich příbuzných knězem nebo řeholníkem?
P. Jan Paseka
Ne. Většina mých příbuzných nechodí do kostela.
Jak Vaše rodina přijala Vaše rozhodnutí pro kněžské povolání?
P. Jan Paseka
Rodiče přijali moje rozhodnutí velmi kladně. V semináři jsem poznal, jaký to byl pro mě velký dar. Ne všichni rodiče přijali rozhodnutí svých synů stát se knězem. Někteří kluci nemohli jet na prázdniny ani domů. Rodiče s tím počítali, protože, jak jsem již řekl, jezdil jsem hodně na Svatou Horu, trávil jsme dost času u pana faráře. To vše napovídalo o mém budoucím směrování.
Máte sourozence?
P. Jan Paseka
Mám starší sestru.
Jak využíváte křesťanská média? Posloucháte rádio Proglas, sledujete televizi Noe, čtete Katolický týdeník nebo křesťanské časopisy? Jaké internetové stránky rád navštěvujete?
P. Jan Paseka
Rádio Proglas poslouchám ráno, když snídám, a občas i během dne. Televizi Noe sleduji, když přenášejí nějaký program z cest Svatého otce. Katolický týdeník prolistuji a něco si v něm přečtu. Z křesťanských časopisů odebírám: Monitor, Milujte se, Communio, Svatá Hora, Tarsicius, IKD a Cesty katecheze. Rád navštěvuji internetové stránky pana kardinála Vlka, Karmelitánského nakladatelství, Vaticán, stránky P. Antonína Forbelského a další.
Máte oblíbenou písničku z Hosany (nebo podobných zpěvníků)?
P. Jan Paseka
Z Hosany mám oblíbenou Bárku.
Jak ses dostal k Paulínkám? :)
P. Jan Paseka
K Paulínkám jsem chodil nakupovat knížky, když jsem byl v semináři. Protože jsem tam byl poměrně často, tak z toho vzniklo určité přátelství. Potkávali jsme se také při různých příležitostech.
Jaký dar (kromě víry) vnímáš ve svém životě jako důležitý a zásadní?
P. Jan Paseka
Dar pokory. Těžko se mluví nebo pracuje s člověkem, který dává na sobě znát znát, že je něco víc.
Jak prožíváte dětské mše v Chrudimi?
P. Jan Paseka
Mše svaté s dětmi v Chrudimi jsem prožíval jako veliké povzbuzení. Měl jsem také radost z obětavé přípravy mladých a jejich hudebního doprovodu.
Jaké jste byl dítě? Vyváděl jste nějaké klukoviny? Pomáhal jste rád mamince? ;-)
P. Jan Paseka
Byl jsem dítě jako každé jiné. Klukovin bylo spoustu. Jednou jsme s kamarádem kouřili ve dřevníku. Pak jsme pořádně dostali a to hned dvakrát; za to že kouříme, a ještě k tomu ve dřevníku. Mamince jsme moc rád nepomáhal. Utírat nádobí nebo luxovat mě opravdu nebavilo.
Vzpomínáte si na nějaký humorný zážitek ze své kněžské nebo jáhenské služby?
P. Jan Paseka
Humorné zážitky se v mém případě týkají především různých přeřeknutí. Mám v živé paměti jednu veselou příhodu. Nedávno za mnou přišla malá holčička a řekla mi, že jsem nejpořádnější člověk. Když jsem se jí zeptal proč, tak mi odpověděla, že když si v kostelíčku zašpiním nádobí, tak ho hned před všemi lidmi umyji.
Jakou duchovní literaturu byste doporučil mladým lidem v našem věku?
P. Jan Paseka
Velmi bych vám doporučil knihy od Davida Torkingtona (Poustevník, Prorok, Mystik, Vnitřní život, Milá Zuzano), Raniero Cantalamessa (Eucharistie – naše posvěcení), Benedikt XVI. (O počátcích církve), Krzysztof Wons (Pokušení – a jak jim čelit?). Tyto knihy mě zrovna napadají. Pak záleží na tom, která oblast člověka zajímá, kde cítí mezery a chtěl by si něco doplnit nebo které téma v současné době je u něho aktuální.
Jmenoval jste P. Benedikta Holotu jako svůj vzor. Můžete trochu upřesnit, čím Vás oslovuje či inspiruje?
P. Jan Paseka
P. Benedikt Holota mě oslovuje svojí prostotou, vztahem ke Kristu a zkušeností. Moc si vážím všech chvil, které jsem s ním prožil. Vždycky mě upozorňoval na nutnost duchovního života. Pro mě to bylo inspirující, protože jsem viděl, že to, co říká, doopravdy žije. Je pro mě vzorem i v tom, že vždycky byl ochoten sloužit druhým.
Jaký máte vztah k Panně Marii?
P. Jan Paseka
Pannu Marii mám jako velký vzor. Ve svých třinácti letech jsem vstoupil do Mariánské družiny. Na svůj primiční obrázek jsem si dal větu, kterou pronesla Panna Maria: „Udělejte všechno, co vám řekně.“ Jsou to poslední slova Panny Marie v Písmu svatém a jsou pro mě velmi důležitá. Maria nás vede ke Kristu. Myslím si, že ONA je pro nás tou nejlepší učitelkou ve víře. Málo mluví, ale mnoho koná, uvažuje o Božích věcech a v tom bychom ji měli následovat.
Měl byste nějakou radu pro mladé v dnešní době?
P. Jan Paseka
Myslím si, že důležité je žít s radostí. K tomu nám také pomáhá víra v Ježíše Krista. Každý člověk by měl žít věrně. To je veliká výzva pro mladé, pro kněze, pro všechny lidi.
Jaké máte plány na prázdniny?
P. Jan Paseka
Zítra odjíždím na dovolenou do Tater. V srpnu jedu s dětmi na tábor, pak s mladými sjíždět řeku Hron na Slovensku. Kromě toho mám různé drobné akce a prázdniny zakončíme s dětmi na faře v Chrasti, kde budeme stanovat.
Oslovil Vás něčím Rok svatého Pavla? Prožil jste ho v této souvislosti nějak výjimečně?
P. Jan Paseka
V Roce svatého Pavla jsem si silněji uvědomil sílu Božího doteku, kterou nám Bůh na tomto světci ukázal. Je velice silné Pavlovo téma napodobování Krista, to se krásně prolíná ve všech jeho listech.
Co očekáváte od Roku kněží?
P. Jan Paseka
Od Roku kněží očekávám hlavně duchovní obnovu nás kněží. K tomu nám mají posloužit kněžské vzory, kteří se zamilovali do Krista.
Je pro Vás těžké udržet zpovědní tajemství? Je to těžší, když znáte hříšníka osobně?
P. Jan Paseka
Udržet zpovědní tajemství není pro mě těžké, ani když dotyčného člověka znám. Zpovídám s vědomím, že jsem také hříšný člověk.
Dotkl se nějak Vašeho života komunistický režim?
P. Jan Paseka
V komunismu jsem byl dítě. Musím říct, že se mě nedotkl. Moje sestra i já jsme chodili na náboženství, ale problémy jsme z toho žádné neměli.
Pašije 2021 Pašije 2019
http://www.farnost-chrudim.cz/
Přihlášení
Login
Registrace