Hluboké koření
  Hluboké koření vás vítá na svých stránkách.
  Zpět na seznam uplynulých akcí...
54. dětská mše svatá
Kdy:
pondělí 3. 10. 2005, 18:00
Co:
Kde:
Kněží:
P. Jaroslav Axler
P. Josef Smola
(Možná tento seznam není úplný nebo přesný.)
Hudebníci:
Zpěváci:

(Nevíme přesně, kdo se zúčastnil.)
Písničky:
Poznámka:
Při mši svaté jsme přivítali novokněze P. Jaroslava Axlera, který na závěr rozdával novokněžské požehnání. Píseň Apoštolská by měla být pětistou písní školních mší. Po dlouhé době jsme se výjimečně přesunuli do kostela. Kapele začal šéfovat Lukáš.
Zatím chybí jakýkoliv komentář. Chcete-li jeden přidat, nejprve se přihlašte.
Nahrávky
Eliáš Pašije Pašije Jan Křtitel Pašije Jonas Koncert Pašije
http://www.farnost-chrudim.cz/
Přihlášení
Login
Registrace