Hluboké koření
  Hluboké koření vás vítá na svých stránkách.
  Zpět na seznam uplynulých akcí...
Májová mše svatá v Podskalí 2005
Kdy:
pondělí 23. 5. 2005, 18:00
Co:
Kde:
Kněží:
P. Pavel Hájek
P. Jiří Pešek
(Možná tento seznam není úplný nebo přesný.)
Hudebníci:
Zpěváci:
Písničky:
Kdo mě z pout mých (vstup)
Prosba k Duchu Svatému (před evangeliem)
Chci, Pane, chválit Tě (obětní průvod)
Eucharistia (přijímání)
Rozžíhá (přijímání)
Maria (před litaniemi)
Litanie loretánská (Hosana) (litanie)
Ave Maria (Nikdo nezná líp...) (závěr)
Zatím chybí jakýkoliv komentář. Chcete-li jeden přidat, nejprve se přihlašte.
Nahrávky
Eliáš Pašije Pašije Jan Křtitel Pašije Jonas Koncert Pašije
http://www.farnost-chrudim.cz/
Přihlášení
Login
Registrace