Hluboké koření
  Hluboké koření vás vítá na svých stránkách.
  Zpět na seznam uplynulých akcí...
6. Nedělní dětská bohoslužba
Kdy:
neděle 9. 3. 2014, 08:30
Co:
Kde:
Kněží:
Hudebníci:
Zpěváci:
Písničky:
Díky za Tvůj kříž (vstup)
Hospodin je můj Pastýř (před evangeliem)
Neseme, Pane, chléb a víno (obětní průvod)
Skrze Něj (přijímání)
Dáváš mi lásku vzácnou (přijímání 2)
Svorni jsme (závěr)
Poznámka:
Dirigent: Kubík
Zatím chybí jakýkoliv komentář. Chcete-li jeden přidat, nejprve se přihlašte.
Nahrávky
Eliáš Pašije Pašije Jan Křtitel Pašije Jonas Koncert Pašije
http://www.farnost-chrudim.cz/
Přihlášení
Login
Registrace