Hluboké koření
  Hluboké koření vás vítá na svých stránkách.
  Zpět na seznam uplynulých akcí...
2. Nedělní dětská bohoslužba
Kdy:
neděle 20. 10. 2013, 08:30
Co:
Kde:
Kněží:
Hudebníci:
Zpěváci:

(Nevíme přesně, kdo se zúčastnil.)
Písničky:
Abba, Otče (vstup)
Otevřme Písmo (před evangeliem)
Přijmi, Pane (obětní průvod)
Tobě patří chvála (přijímání)
Dobrořeč, duše má, Hospodinu (přijímání)
Svorni jsme (závěr)
Poznámka:
Dirigent: Klárka
Zatím chybí jakýkoliv komentář. Chcete-li jeden přidat, nejprve se přihlašte.
Nahrávky
Eliáš Pašije Pašije Jan Křtitel Pašije Jonas Koncert Pašije
http://www.farnost-chrudim.cz/
Přihlášení
Login
Registrace