Hluboké koření
  Hluboké koření vás vítá na svých stránkách.
  Zpět na seznam uplynulých akcí...
Podskála
Kdy:
pondělí 3. 5. 2010, 18:00
Co:
Kde:
Kněží:
P. Jiří Heblt
P. Filip Janák
P. Stanislav Hájek
P. Pavel Hájek
P. Jan Paseka
(Možná tento seznam není úplný nebo přesný.)
Hudebníci:
Zpěváci:
Písničky:
Prosba k Duchu Svatému (vstup)
Slunce Kristovy lásky (před evangeliem)
Neseme, Pane, chléb a víno (obětní průvod)
Můj Bůh je můj štít (přijímání)
Můj Králi, má spáso (přijímání)
Maria (závěr)
Ave Maria (gratia plena...) (závěr 2)
Poznámka:
Ordinárium a litanie byly hrány na varhany.
Zatím chybí jakýkoliv komentář. Chcete-li jeden přidat, nejprve se přihlašte.
Nahrávky
Eliáš Pašije Pašije Jan Křtitel Pašije Jonas Koncert Pašije
http://www.farnost-chrudim.cz/
Přihlášení
Login
Registrace