Hluboké koření
  Hluboké koření vás vítá na svých stránkách.
  Zpět na seznam uplynulých akcí...
125.dětská mše svatá
Kdy:
úterý 29. 9. 2009, 18:00
Co:
Kde:
Kněží:
Hudebníci:
Zpěváci:
Písničky:
Právě teď je chválit Pána čas (vstup)
Slunce Kristovy lásky (před evangeliem)
Dávám Ti, Pane (přijímání)
Vzývám a slavím (příjímání)
Slunce (závěr)
(Možná tento seznam není úplný.)
Poznámka:
Ordinárium bylo varhanní, tedy hrané na varhany:)
Zatím chybí jakýkoliv komentář. Chcete-li jeden přidat, nejprve se přihlašte.
Nahrávky
Eliáš Pašije Pašije Jan Křtitel Pašije Jonas Koncert Pašije
http://www.farnost-chrudim.cz/
Přihlášení
Login
Registrace