Hluboké koření
  Hluboké koření vás vítá na svých stránkách.
  Zpět na seznam uplynulých akcí...
Nedělní mše svatá
Kdy:
neděle 7. 10. 2007, 08:30
Co:
Kde:
Kněží:
Hudebníci:
Zpěváci:
Písničky:
Maria (vstup)
Apoštolská (před evangeliem)
Požehnaný jsi, Bože (obětní průvod)
Plný rozporů (přijímání)
Buď Světlem nám (závěr)
Poznámka:
Ordinárium a další části se hrály na varhany. Při mši svaté jsme si připomínali páté výročí kapely.
Zatím chybí jakýkoliv komentář. Chcete-li jeden přidat, nejprve se přihlašte.
Nahrávky
Eliáš Pašije Pašije Jan Křtitel Pašije Jonas Koncert Pašije
http://www.farnost-chrudim.cz/
Přihlášení
Login
Registrace