Hluboké koření
  Hluboké koření vás vítá na svých stránkách.
 Zpět na seznam článků...
Milostí Svatého Ducha osvěcuj naši mysl...
Dobrotivý Bože, slyš laskavě naše prosby:
milostí Svatého Ducha osvěcuj naši mysl,
abychom důstojně sloužili Tvým tajemstvím
a mohli Tě milovat věčnou láskou.

Bože, Tobě je každé srdce průhledné
před Tebou není nic skryté;
vylitím svého Svatého Ducha očisti naše srdce,
abychom Tě mohli dokonale milovat
a důstojně chválit.

Pane, zapal naše nitro a srdce
ohněm svého Svatého Ducha
ať Ti sloužíme čistým tělem a čistou duší.

Bože, Ty nám dáváš svého Svatého Ducha
Ať osvěcuje naši mysl a uvede nás do celé pravdy,
jak nám to slíbil Tvůj Syn.

Bože, který jsi srdce věřících
osvícením Ducha Svatého poučil,
dej nám v témž Duchu správně smýšlet
a z jeho útěchy se radovat.

Bože, navštiv nás; očisti naše svědomí;
a když k nám zavítá náš Pán Ježíš Kristus,
ať v nás najde připravený příbytek.
Neboť on s Tebou žije a kraluje na věky věků.
Amen.
Zatím chybí jakýkoliv komentář. Chcete-li jeden přidat, nejprve se přihlašte.
Aktuální čas
Čtvrtek 25. dubna 2024, 14:00
Nahrávky
Eliáš Pašije Pašije Jan Křtitel Pašije Jonas Koncert Pašije
http://www.farnost-chrudim.cz/
Přihlášení
Login
Registrace