Hluboké koření
  Hluboké koření vás vítá na svých stránkách.
 Zpět na seznam článků...
Seriál o svatých: sv. Cecílie (2. díl)
Sv. Cecílie
Narození: 200 (?), Itálie (Řím)
Úmrtí: 22. listopadu 230 (?) Itálie (Řím)
Svátek: 22. listopadu
Atributy: růže, hudební nástroj, loutna
Patronkou: duchovní hudby, muzikantů, varhaníků, zpěváků, básníků, slepců


Podle legendy byla sv. Cecílie dívka vznešeného původu, kterou její rodiče proti její vůli zasnoubili s pohanem Valeriánem. Cecílie po svatbě o svatební noci manželovy oznámila, že nad jejím panenstvím bdí anděl a že i on ho může spatřit, dá-li se pokřtít papežem Urbanem.


Tím se jí podařilo Valeriána obrátit na křesťanskou víru. A nedlouho poté se křesťanem stal i jeho bratr Tiberius. Oba bratři byli zanedlouho nato uvězněni k smrti za pohřbívání těl mučedníků. Cecílie byla předvedena před prefekta Almachia. Podařilo se jí své nepřátele a pronásledovatele obrátit na křesťanskou víru – údajně prý v jejím domě bylo pokřtěno na 400 osob. Nakonec byla i ona odsouzena k smrti – udušením v lázni. Ačkoliv bylo do pece přiloženo několikanásobně více topiva, než bylo obvyklé, Cecílie vyšla z lázně živá a zdravá. Pokusili se ji tedy stít mečem, což se povedlo, když Cecílie po několika dnech svému zranění v bolestech a mukách umřela.


Sv. CecíliePodle legendy byla Cecílie umučena v roce 230 za panování císaře Alexandra Severa, ale podle novějšího bádání se tak muselo stát ještě za panování císaře Marka Aurelia, tedy kolem roku 170.


Papež Urban I. dal pochovat její tělo v Kalistových katakombách v Římě, hned vedle hrobů biskupů. Dům mučednice posvětil jako kostel a o sto let později zde vyrostl skutečný chrám. Když v roce 822 byly v katakombách ostatky světice znovu nalezeny, nechal je papež Paschalis I. přenést do kostela sv. Cecílie a tam pochovat. Při otevření rakve roku 1595 bylo prý její tělo nalezeno tak, jak bylo kdysi pohřbeno.


Svatý Cecílie, oroduj za nás!


Ke stažení:http://hlubokekoreni.net/stazeni/serial_o_svatych/sv_Cecilie.pdf


Zdroje:
http://www.ceske-tradice.cz/tradice/podzim/_zobraz=sv.-cecilie---zivot-a-legenda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%A1_Cecilie
http://www.chytrazena.cz/svata-cecilie-zivot-a-legenda-3570.html
http://catholica.cz/?id=4849
http://www.faslavicin.cz/o-farnosti/o-svate-cecilii

Zatím chybí jakýkoliv komentář. Chcete-li jeden přidat, nejprve se přihlašte.
Kořeněný letopočet
Dnes je ...
7 955
 dní

190 924
 hodin

11 455 485
 minut

687 329 126
 sekund

... kořeněného letopočtu.
Nahrávky
Eliáš Pašije Pašije Jan Křtitel Pašije Jonas Koncert Pašije
http://www.farnost-chrudim.cz/
Přihlášení
Login
Registrace