Hluboké koření
  Hluboké koření vás vítá na svých stránkách.
 Zpět na seznam článků...
2. neděle adventní (cyklus B)
Adventní dobu můžeme rozdělit na dvě části: první do 16. prosince a druhou v posledním týdnu před Narozením Páně.

Nejprve se podívejme, jaká čtení se čtou ve všední dny. První fázi ještě rozdělme na dvě: od pondělí 1. týdne po středu 2. týdne adventního se čtou vybrané pasáže z proroka Izaiáše. Je zajímavé, že v těchto dnech je evangelium vybírané s ohledem na první čtení – to v jiných obdobích nebývá. Ve čtvrtek druhého týdne se na scéně objevuje sv. Jan Křtitel. Všechna evangelia až do 16. prosince pak pojednávají o něm. První čtení je nejčastěji, i když ne striktně, pokračováním Izaiáše. V posledním týdnu před Vánocemi se pak čte z evangelií podle Matouše a Lukáše o událostech předcházejících narození Páně (anděl u Josefa, u Panny Marie, Maria u Alžběty, narození Jana Křtitele atd.). Mezi prvními čteními zaujímají důležitá místa Starozákonní proroctví o Mesiášovi.

Adventní době však vévodí čtyři neděle. První se vztahuje k příchodu Páně na konci času, druhá a třetí k Janu Křtitelovi a čtvrtá (která připadá do období po 16. prosinci) k událostem předcházejím narození Mesiáše. (tento popis vychází z Úvodu k mešnímu lekcionáři, č. 93–94)

Dnešní Markovo evangelium (i se souběžnými místy u Matouše a Lukáše) nám představuje Jana Křtitele, předchůdce Páně, podle proroctví Malachiáše (Mal 3,1), Izaiáše (Iz 40,3) a z Druhé knihy Mojžíšovy (Ex 23,20). Tip: Zkuste se podívat, jak daná starozákonní proroctví znějí a v jakém detailu se od této citace odlišují.

Ti, kdo přicházejí za Janem Křtitelem, se nechávají křtít samozřejmě ne ještě svátostným křtem, ale jako své rozhodnutí zříci se hříchů a jít cestou pokání.

Jan Křtitel je skutečný prorok. Jeho oděv odkazuje na proroka Eliáše (2 Král 1,8). Kromě výzvy k obrácení káže, že za ním přichází mocnější.

Čím mě v těchto dnech může Jan Křtitel inspirovat?Chcete-li více vědět o liturgii adventní doby: http://www.liturgie.cz/liturgicky-cas/liturgicky-rok-1/doba-adventni-1/Liturgická čtení
První čtení: Iz 40,1-5.9-11
Žalm: Žl 85,9ab+10.11-12.13-14
Druhé čtení: 2 Petr 3,8–14
Evangelium: Mk 1,1–8
Zatím chybí jakýkoliv komentář. Chcete-li jeden přidat, nejprve se přihlašte.
Nahrávky
Eliáš Pašije Pašije Jan Křtitel Pašije Jonas Koncert Pašije
http://www.farnost-chrudim.cz/
Přihlášení
Login
Registrace