Hluboké koření
  Hluboké koření vás vítá na svých stránkách.
 Zpět na seznam článků...
Seriál o svatých: sv. Isidor (1. díl)
Sv. Isidor
Narození: kolem 560, Španělsko (Cartagena)
Úmrtí: 4. dubna 636 Španělsko (Sevilla)
Svátek: 4. duben
Postavení: arcibiskup
Atributy: kniha, pero
Patron: Internetu, počítačů, studentů


Potom, co mu umřeli rodiče, se o něj staral jeho starší bratr, který se jmenoval Leander. Byl biskupem Sevillským. Isidor studoval v místní katedrální škole, kde se naučil řecky a hebrejsky. V roce 600 umřel jeho bratr Leander a Isidor nastoupil po něm jako biskup.

Leanderův zápas s králem Liuvigildem musel v té době nabýt náboženské podoby: Gótové byli většinou ariáni, ale zdánlivě pouze dogmatický spor o Nejsvětější Trojici měl své mocenské důsledky. Z Ariova učení, že Bůh Syn je podřízen Otci a Duch Svatý Synovi totiž ariáni odvozovali i podřízení církve („Syn“) a vzdělanosti („Duch Svatý“) Otci čili panovníkovi. Roku 587 se Liuvigildův nástupce Rekkared ariánství odřekl a přijal katolickou víru. Na upevnění víry a k odstranění sporů Isidor svolal roku 619 synodu do Sevilly a roku 633 koncil v Toledu, který pod jeho předsednictvím vyhlásil nezávislost církve, zároveň ji však zavázal být loajální k panovníkovi. Dekret koncilu uložil biskupům povinnost zakládat školy a starat se o vzdělání kněží a doporučil i výuku řečtiny a hebrejštiny, práv a medicíny.

Sv. IsidorIsidor se také věnoval obnově vzdělávací instituce, podporoval kláštery a pokusil se zachránit a uspořádat i souhrn klasického vědění ve svých spisech. Všem biskupům nařídil, že mají zřizovat školy. Jeho spisy jsou tedy spíše syntézy a sloužily po staletí jako učebnice.

ETYMOLOGIAE - Nejvýznamnějším dílem Isidora ze Sevilly jsou Origines sive Etymologiae (=Počátky neboli Etymologie). Dvacet knih představuje encyklopedii lidského poznání a vědomostí té doby.
Roku 1598 byl oficiálně prohlášen za svatého katolické církve, roku 1722 za učitele církve. Jeho svátek se slaví 4. dubna. Roku 2001 byl prohlášen patronem Internetu a vznikla i „Isidorova cena“ pro volně šířené programy (=Shareware).

Svatý Isidore, oroduj za nás!

Ke stažení:http://hlubokekoreni.net/stazeni/serial_o_svatych/sv_Isidor.pdf

Zdroje:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Isidor_ze_Sevilly
http://farnost-sokolov.webnode.cz/products/svaty-isidor-patron-internetu-a-uzivatelu-pocitacu/
http://www.isidorus.net/show/isidorus

Komentáře
Taky se připojuji ke slovům díků za nový seriál...

Svatý Isidor žil v době, kdy ještě dozníval boj za pravou víru církve. Arius a jeho přívrženci popírali Kristovo božství. Podle nich byl Syn pouze stvořen, není věčný a je tudíž Bohu Otci podřízený. Jiné názory třeba naopak v Kristu viděli pouze Boha a ne člověka (gnostický doketismus). Uvedené spory nebyly nějakou hrou se slovíčky, ale skutečným a náročným bojem za pravdu víry, protože jedině pravý Bůh a pravý člověk zároveň – náš Pán Ježíš Kristus – nás mohl vykoupit. Proto také každou neděli vyznáváme víru, za kterou tolik lidí mnoho zápasilo...
Tyjo, Papi, super! Díky za seznámení s novým pro mě neznámým světcem a těším se na další díl!! :-)
Pašije 2021 Pašije 2019
http://www.farnost-chrudim.cz/
Přihlášení
Login
Registrace