Hluboké koření
  Hluboké koření vás vítá na svých stránkách.
 Zpět na seznam článků...
Seriál: Statistiky, zajímavosti, podrobnosti... – I. série (20. díl)
20. díl: Převlékání stránek
Naše povídání ve statistickém seriálu (alespoň jeho první sérii) ukončíme příběhem, jak měnily stránečky svou podobu. Z ponurých postních barev se v pondělí 14. května 2007 ve velmi brzkých ranních hodinách po sotva desetiminutovém „pobytu v převlékací kabině“ (rozuměj: stránky byly z provozních důvodů zavřeny) vyloupl na svět web laděný do teplých odstínů. Kromě tradičních změn jako je přebarvení a změna titulního obrázku jsme se dočkali i některých novinek. Nově jsme se představili na úvodní stránce a aktualizovali poděkování. Texty jsme rozdělili do čtyř kategorií: duchovní, zážitkové, seriálové a soutěžní. Pro větší přehlednost třídíme také plánované akce na naše a cizí, které doporučujeme. Kronika se rozrostla do té míry, že si rozvržení na etapy vyloženě říkala. Do menu jsme jako novinku zařadili sekci „doporučuji“, odkud se můžete doklikat na zajímavé stránky nebo si stáhnout náš banner. Bylo by toho víc, co se změnilo – například na poli pro nás při vkládání jednotlivých příspěvků. Pokud kdykoliv narazíte na některou chybu (velkou nebo i maličkou), ozvěte se prosíme na hlubokekoreni@hlubokekoreni.net a my se pokusíme vše napravit.

Díky, že jste sledovali plných dvacet dílů tohoto seriálu. Máte-li návrh témat na další povídání či možnosti vylepšení, poraďte nám...19. díl: Dny v týdnu
Dalo by se říct, že jsme „pondělní kapela“. V pondělí jsme vznikli a v tento den také nejčastěji hrajeme, protože se u nás konají dětské mše. Logicky si první den v týdnu odbylo svou premiéru nejvíc lidí z kapely. Mimo to jsme dvakrát zavítali do Podskaly (23. května 2005 a 22. května 2006). Jen jednou ze třiaosmdesáti případů byla dětská jiný den: konkrétně v úterý 9. května 2006. Po prozkoumání kroniky můžeme vypátrat, že ve středu jsme ještě (kromě jedněch koled) nehráli. Se středem týdne je spíš spojeno spouštění nových stránek (21. září 2005 a 7. prosince 2005) či registrace kořeněné domény (20. dubna 2005). Ani ve čtvrtek jsme (až na Vánoce) nikde nezpívali, „jen“ o nás psali v novinách (28. prosince 2006) a slavili jsme výročí (8. prosince 2005). V pátek jsme hráli ve Slatiňanech (27. května 2005) a „u nás“ doprovázeli křížovou cestu (30. března 2007), ale spíš si ho pamatujeme jako dobu spolča či náboženství. V sobotu proběhly největší akce, na kterých jsme dosud byli: koncert v Janovičkách (29. dubna 2006) a svatba v Licibořicích (18. června 2005). Třikrát jsme také vyrazili do Slatiňan (28. května 2005, 8. října 2005 a 5. května 2007). Obvykle se konají masopustní průvody a byl i farní den (29. listopadu 2003). O nedělích jsme hráli v kostele při prvních svatých přijímáních (15. června 2003, 27. června 2004, 26. června 2005 a 18. června 2006), „normální“ bohoslužbě (24. dubna 2005) a mikulášských besídkách. A dneska, v den zveřejnění tohoto dílu, si opět zahrajeme ve Slatiňanech na dívčím setkání...
(Poznámka: Aktualizováno ke dni 6. května 2007.)18. díl: Fotogalerie
Mnozí asi netrpělivě čekáte na rozšíření fotogalerie. Těšte se, protože možná než se nadějete, dočkáte se nových snímků. :-) Chceme se omluvit za zpoždění a přiblížit vám, co všechno je třeba vykonat před slavnostním zveřejněním nových obrázků.

Prvním předpokladem je samozřejmě nafocení materiálu. Za druhé se musí vybrat nejvhodnější obrázky, protože většinou pořídíme tolik fotek, že by se vám z nich snad zatočila hlava. :-) Třetím bodem je snižování kvality snímků, aby nemuseli lidé se slabším připojením k Internetu čekat celé věky na jejich načtení. Za čtvrté spouštíme operační systém Linux, kde máme připravený prográmek pro vytváření galerie. Nejprve musíme setřídit fotky do pořadí, v jakém je chceme. Za šesté děláme mapu snímků, tzn. náhledy. Jako sedmý bod program vytvoří pro každý snímek stránku s nadpisem akce a odkazy na předchozí a následující obrázek i náhledy. Osmička je na celém vytváření snad nejzábavnější: přichází na řadu samotné komentování fotek (někdy už je předpřipravené a zbývá ho pouze nakopírovat na správná místa). Za deváté se vracíme do Oken (Windows) a kopírujeme obrázky, náhledy a jednotlivé stránky na Internet. Chybí nám ještě vytvoření malého obrázku k akci. A nakonec, za jedenácté, pozměníme část kódu stránky fotogalerie a už se můžete kochat podle libosti. Málem bych zapomněl, že občas ještě graficky upravujeme komentáře.17. díl: Velikonoce
Jsme rádi, že na tyto internetové stránky přicházejí občas i ti, kteří o Boha dosud příliš „nezakopli“. V díle, který přibyl do seriálu na Velikonoce, chceme proto hlavně jim přiblížit, co křesťané slaví při svém největším svátku.

V týdnu před Velikonocemi si ve čtvrtek připomínáme ustanovení mše svaté. Kněz při každé bohoslužbě v odkazu na památku poslední večeře Páně proměňuje chléb v Kristovo Tělo a víno v Kristovu Krev. Věřící tak přijímají samotného Krista. V pátek pamatujeme na umučení Ježíše a Jeho strastiplnou cestu kříže, když se obětoval za hříchy celého světa. V sobotu odpočívá Ježíšovo Tělo v hrobě, aby pak v noci na neděli mohla propuknout velká radost ze vzkříšení Pána. Pán Ježíš vstal z mrtvých, přemohl smrt a tím i my máme naději ve vykoupení.

K jednotlivým dnům se obvykle připojují zažitá jména. Středa, která se nazývá Škaredá, znázorňuje Jidášovo rozhodnutí zradit Ježíše. Na Zelený čtvrtek prožíváme události v Getsemanské zahradě, kde byl Ježíš zatčen. Pátek bývá spojován s přívlastkem Velký pro Kristovu oběť. V sobotu v noci se po celém světě křtí noví křesťané – v upomínku na bílé roucho hovoříme o Bílé sobotě. Vrcholem svátků je ovšem neděle, Boží hod velikonoční, Vzkříšení.16. díl: Nejčastější písničky
V přehledu tentokrát objevíte seznam písniček, které jsme během jednotlivých školních let odehráli alespoň třikrát. Ve výčtu vynecháváme ordinária.

Top six 2002/2003:
1.–2. Neseme, Pane, chléb a víno 5
1.–2. Požehnaný jsi, Bože 5
3. Jako řeka 4
4.–6. Otevřme Písmo 3
4.–6. Přijmi, Pane 3
4.–6. Můj Bůh je můj štít 3

Top four 2003/2004:
1.–2. Neseme, Pane, chléb a víno 4
1.–2. Přijmi, Pane 4
3.–4. Požehnaný jsi, Bože 3
3.–4. Jako řeka 3

Top four 2004/2005:
1.–2. Neseme, Pane, chléb a víno 4
1.–2. Požehnaný jsi, Bože 4
3.–4. Učedníci 3
3.–4. Neseme na stůl 3

Top six 2005/2006:
1. Přijmi, Pane 5
2.–6. Otevřme Písmo 3
2.–6. Neseme, Pane, chléb a víno 3
2.–6. Požehnaný jsi, Bože 3
2.–6. Jako řeka 3
2.–6. Madona 315. díl: Nástroje, které tak často neslyšíte
Někteří členové naší kapely poměrně často střídají své nástroje. Ať už třeba Jana volící mezi houslemi a flétnou, Lukáš mezi kytarou, klávesami a varhanami či Liduška preferující v kostele velké varhany a v kapli klávesy. Ale i mnozí ostatní se mohou představit s nástrojem, který je pro ně „netradiční“.

Například na kytaru by si směle mohli zahrát (a mnohdy už zahráli) Anička, Klára, Eliška, Standa nebo Vojta. V rukou Standy spatřujete nejčastěji klarinet, ale klidně ho může vyměnit za flétnu. Lukáš kromě již zmíněných nástrojů může uchopit foukací harmoniku, Klára si dříve vyzkoušela také flétnu. KikinaHonzík sice častěji zpívají, ale také je zaslechnete hrát na flétnu a klavír. Blízko už byla doba zapojení Roztokovy elektrické kytary, ale nakonec z ní sešlo. Toto je jen výčet lidí a nástrojů, které zatím nebývají moc využívány. Jistě zde nejsou vyjmenováni všichni. A i my bychom asi byli dost překvapení, kdybychom se od každého dozvěděli, na co přesně dokáže zahrát.14. díl: Co se dělo při dětských?
Tento příspěvek přibyl do seriálu den před kulatou osmdesátou dětskou mší svatou. Na chvíli opět opusťme svět čísel a zavzpomínejme na předchozí devětasedmdesátku.

Bohoslužby určené mládeži se v Chrudimi sloužily už v devadesátých letech. Mezi roky 1996 a 2000 však utichly. Tradice se obnovila až v posledním roce druhého tisíciletí. P. Josef Hubálek po následující dva roky dojížděl jednou měsíčně do naší farnosti a připravoval si bohoslužby pro děti. Stejně jako tomu je i od letošního školního roku, se mše sloužily v kostele a jen v zimním období na faře. Každé kázání neslo poselství v podobě příběhu.

Od léta 2002 se píše historie kapely a od této chvíle začínáme počítat také dětské mše. I v jejich sloužení došlo k podstatným změnám. Především se od té doby konají jednou za čtrnáct dní a sloužil je P. Jiří Pešek. Po čtyřech „zahřívacích“ se na dlouhou dobu přesunuly do kaple. Během roku byla každá mše věnována jednomu tajemství desátku růžence. Po letních prázdninách byl růžencový program zakončen pěti dětskými věnovanými tajemstvím světla. Specialitou otce Jiřího byly nejrůznější předměty, které vždy odkrýval při kázání a s pomocí nichž vysvětlovat dětem Písmo.

Třesk dětskými bohoslužbami proběhl později o prázdninách 2005. Mimo podstatné obměny sestavy naší skupiny se po nich hlavně změnila osoba celebranta: přivítali jsme novokněze P. Jaroslava Axlera. Za „jeho éry“ se začaly děti spojovat kolem obětního stolu při modlitbě Otče náš. V letošním školním roce také začaly plnit domácí úkoly: doma si připravují obrázky na zadaná témata. Při kázáních se dozvíte, co všechno najdete v kostele.

Co přinesou další měsíce a snad i roky v oblasti chrudimských dětských mší? Na to zde odpověď nenaleznete...13. díl: Nejvíc v řadě
Všimněte si, kolik tvoří rekordy jednotlivých hudebníků v počtu odehraných dětských mší v řadě. Kromě tohoto čísla uvádíme i oba mezníky. V případě více stejně dlouhých úseků jediného muzikanta se dozvíte čas prvního jeho nabytí.

Top eleven:
1. Vojta Novotný 25 (od 7. 4. 2003 do 18. 10. 2004),
2.-3. Lukáš Roztočil 19 (od 22. 3. 2004 do 28. 3. 2005),
2.-3. Lukáš Šmídek 19 (od 14. 3. 2005 do 10. 4. 2006),
4. Standa Novotný 18 (od 24. 3. 2003 do 1. 3. 2004),
5. Standa Novotný 16 (od 5. 4. 2004 do 31. 1. 2005),
6. Vojta Novotný 15 (od 22. 11. 2004 do 20. 6. 2005),
7.-8. Káťa Mikanová 12 (od 3. 10. 2005 do 27. 3. 2006),
7.-8. Lukáš Šmídek 12 (od 9. 5. 2006 do 29. 1. 2007, stále trvá),
9.-11. Standa Novotný 9 (od 7. 10. 2002 do 10. 2. 2003),
9.-11. Jana Svobodová 9 (od 18. 9. 2006 do 29. 1. 2007, stále trvá),
9.-11. Lukáš Šmídek 9 (od 18. 10. 2004 do 14. 2. 2005).

Ostatní hudebníci:
Eliška Blabolilová 5 (od 27. 1. 2003 do 24. 3. 2003), Kikina Boháčová 1 (3. 10. 2005), host Jája Břízová 1 (28. 3. 2005), host Verča Dvořáková 1 (20. 4. 2004), Barča Hašková 7 (od 6. 2. 2006 do 9. 5. 2006), Klárka Hašková 2 (poprvé od 23. 1. 2006 do 6. 2. 2006), host Pavel Janýr 1 (28. 3. 2005), Vašek Jireš 4 (poprvé od 5. 1. 2004 do 1. 3. 2004), Danek Měkota 4 (od 26. 5. 2003 do 22. 9. 2003), Anička Mikanová 5 (od 27. 3. 2006 do 5. 6. 2006), Jana Slavíčková 1 (poprvé 20. 9. 2004), Liduška Soukalová 2 (poprvé od 9. 5. 2006 do 5. 6. 2006), Eliška Svobodová 3 (od 18. 9. 2006 do 16. 10. 2006), Bětka Šmídková 6 (poprvé od 3. 10. 2005 do 19. 12. 2005), Pavel Vitáček 1 (poprvé 26. 5. 2003), Verča Vostrovská 7 (od 28. 3. 2005 do 3. 10. 2005), Bára Wysocká 1 (29. 1. 2007, stále trvá), Bára Zelená 6 (od 6. 12. 2004 do 14. 2. 2005)

(Poznámka: Rekordy jsou započteny po osmasedmdesáti bohoslužbách ke dni 11. února 2007.)12. díl: Největší návraty
Tentokrát si vezměme pod lupu účast jednotlivých muzikantů na dětským mších. Konkrétně si všimněme „největších návratů“. Co že to je? Jedná se o nejdelší období (přesněji největší počet dětských bohoslužeb) každého dotyčného mezi jeho dvěma hraními na pondělních bohoslužbách. Tato pauza musí být (z obou stran) ohraničena skutečnou účastí. (Proto Danek Měkota, který si zahrál naposledy před 58 „dětskými“, by se jediným hraním dostal bezpečně do čela tabulky, takto je však s nulou na samém konci.) Kromě počtu vynechání uvádíme i data bohoslužeb před začátkem „šnůry“ a po jejím ukončení.

Top twelve:
1. Eliška Blabolilová 13 (mezi 8. 11. 2004 a 6. 6. 2005)
2. Jana Slavíčková 12 (mezi 20. 9. 2004 a 28. 3. 2005)
3. Lukáš Roztočil 11 (mezi 28. 3. 2005 a 23. 1. 2006)
4. Pavel Vitáček 8 (mezi 17. 11. 2003 a 19. 4. 2004)
5. Klárka Hašková 7 (mezi 6. 2. 2006 a 26. 6. 2006)
6.-9. Standa Novotný 6 (mezi 20. 6. 2005 a 23. 1. 2006)
6.-9. Vojta Novotný 6 (mezi 20. 6. 2005 a 23. 1. 2006)
6.-9. Pavel Vitáček 6 (mezi 26. 5. 2003 a 17. 11. 2003)
6.-9. Pavel Vitáček 6 (mezi 20. 12. 2004 a 28. 3. 2005)
10.-12. Vojta Novotný 5 (mezi 18. 9. 2006 a 18. 12. 2006)
10.-12. Liduška Soukalová 5 (mezi 2. 10. 2006 a 8. 1. 2007)
10.-12. Pavel Vitáček 5 (mezi 20. 9. 2004 a 20. 12. 2004)

Ostatní hudebníci:
Barča Hašková 3 (mezi 30. 10. 2006 a 8. 1. 2007), Vašek Jireš 3 (mezi 30. 10. 2006 a 8. 1. 2007), Anička Mikanová 3 (mezi 16. 10. 2006 a 18. 12. 2006), Káťa Mikanová 2 (poprvé mezi 1. 3. 2004 a 19. 4. 2004), Eliška Svobodová 4 (mezi 10. 4. 2006 a 18. 9. 2006), Jana Svobodová 3 (mezi 24. 4. 2006 a 18. 9. 2006), Bětka Šmídková 2 (mezi 9. 5. 2005 a 3. 10. 2005), Lukáš Šmídek 2 (mezi 27. 1. 2003 a 10. 3. 2003), Verča Vostrovská 3 (poprvé mezi 9. 2. 2004 a 19. 4. 2004), Bára Zelená 2 (mezi 5. 6. 2006 a 2. 10. 2006)

Poznámka:
Kikina Boháčová, Danek Měkota a naši hosté Verča Dvořáková, Jája Břízová a Pavel Janýr odehráli na dětských mších pouze jednu „šnůru“. Do této tabulky jim tudíž patří nula.
(Poznámka 2: Rekordy jsou stanoveny ke dni 28. ledna 2007.)11. díl: Čísílka na stránkách
Dneska se vydáme opět do světa čísel a prolezeme spolu naše stránky. Momentálně je zveřejněno celkem šedesát článků, z nichž je dvacet duchovně zaměřených, devatenáct o tom, co jsme společně prožili, šest seriálů, šest kázání z dětských mší svatých a pět rozhovorů. Celkem jsme vypsali dvaatřicet anket (počítáme i Spisovatelskou soutěž), v nichž jste odevzdali 210 hlasů. Do kroniky jsme vložili na 94 příspěvků. Upozornili jsme na 53 plánovaných akcí. Ve fotogalerii (která se brzy podstatně rozroste) jsme ponechali 706 snímků ze třiadvaceti akcí. Prostřídali jsme prozatím sedm jezdících textů. Nezapomněli jsme přepracovat ani titulní stránku domov, představení o skupině či poděkování. Nejprve jsme začínali se statickými dočasnými stránkami. Ale ani pozdější definitivní stránky jsme neponechali bez povšimnutí. Kromě několika změn, které jste možná ani nezaznamenali, jsme o Vánocích změnili jejich vzhled. A pokud nám pomůžete, můžeme sem časem přidat i to, co nám poradíte. Své tipy posílejte na hlubokekoreni@hlubokekoreni.net.
(Poznámka: Údaje jsou uváděny ke 12. lednu 2007. Nepovažujte je však za stoprocentně přesné. Za chyby se vám moc omlouváme.)10. díl: Roční bilancování
Na konci roku jsme z kostela i jiných míst zvyklí na vyhodnocování, co se během posledních 365 dnů událo. A tedy když slavíme v době zveřejnění tohoto příspěvku Silvestra, ponořme se do dějin posledních dvanácti měsíců.

Nejprve vypišme, kde všude jsme za toto období hráli: celkem jsme doprovázeli v Chrudimi první svaté přijímání, osmnáct dětských mší, masopustní průvod, koledy v Léčebně dlouhodobě nemocných a u jesliček v kostele, na jaře jsme vyjeli do Janoviček na první koncert a vrátili se po roce do Podskaly. Neoficiálně jsme si zazpívali a zahráli na Vesmíru v Deštném v Orlických horách a ve Vrbatově Kostelci. Po prázdninách se po dlouhé době konaly školní mše svaté pravidelně v kostele – k jejich doprovázení jsme kromě našich „tradičních“ nástrojů zařadili poprvé i velké varhany. Podzimní období ovládla výroba čtyřiceti zpěvníků. Na Krista Krále připadla do chrudimské farnosti a naší kapely velká slavnost: udílení svatého biřmování. Během roku nás posílili čtyři noví členové. Náčelník Lukáš vydržel jako třetí v historii dvanáct měsíců bez vynechání jediné dětské bohoslužby a dostal se do čela v pořadí jich odehraných od počátku kapely. Na Štědrý den jsme změnili vzhled našich internetových stránek. Co dalšího jsme prožili, naleznete v kronice.9. díl: Rodinné dvojice a trojice
Jak jsme se postupem času rozrůstali, mnohdy nás přicházeli posílit naši sourozenci. V prosinci 2006 jsou členy kapely tito příbuzenské skupiny: bratři VojtaStanda, sestry Klára, VerčaAnežka, sourozenci LukášBětka, sestry KikinaBětka, sestry KáťaAnička, sestry JanaEliška, sestry BáraKlára, sourozenci LiduškaHonzík a jediný manželský pár DanekVerča. Žádnou spřízněnou rodinnou duši nemají v kapele Eliška, Roztok, Pavel, Vašek, Verča, JanaBára. Ze sourozenecký párů a jedné trojice se ve čtyřech případech stal členem kapely nejprve starší, v jednom mladší (JanaEliška) a ve třech se bratři a sestry přidali najednou.8. díl: Kořeněný web
Už je to rok, co jsou v provozu naše stránky. Abychom dostáli jménu tohoto seriálu, budeme se věnovat trošku statistikám návštěv. Vysčítáme-li všechny vaše příchody na náš web během jednotlivých dnů od ledna po listopad, dostaneme se ke 190 unikátním návštěvám, během nichž jste si nechali zobrazit 12 015 stránek a naťukali 59 408 hitů. Celkem jste postahovali 885,10 MB. Od tří do šesti ráno na web nikdo nechodí, pak však počty dost narůstají. Maxima dosahujete kolem třinácté, sedmnácté, devatenácté a dvacáté hodiny. V každém z těchto úseků jste si nechali načíst okolo 1 300 stránek a stáhli zhruba 100 MB. Mezi dny v týdnu jsou úspěšnější pondělí až čtvrtek než pátek až neděle. Nejméně vytížení jsme byli v červnu, červenci a září, za poslední dva měsíce jsme naopak navštěvovaní nejvíc (v listopadu jste dokonce shlédli přes 222 MB). Nejúspěšnější dny byly 1. listopad 2006 (osm návštěv, 30,25 MB), resp. 10. dubna 2006 (sedm návštěv, 33,68 MB). Asi čtvrtina vašich příchodů trvala dvě až pět minut, další čtvrtina pět minut až čtvrt hodiny. Nejoblíbenějším prohlížečem je MS Internet Explorer, který používají přes 60% návštěvníků, následují Firefox a Mozilla (každý kolem 20%). Přes polovinu příchodů jsme zaznamenali z operačního systému Windows XP, na nějž navazují Windows 2000, Fedora (Linux), Windows 98 a Windows 95 (v tomto pořadí).
(Poznámka: Statistiky jsou uváděny k datu 30. listopadu 2006.)7. díl: Autoři zpěvníku
Již na jaře padl návrh, zda bychom nevytvořili zpěvníky pro dětské mše svaté. V parném létě jsme však upadli do letního spánku a této myšlenky se opět chopili až v září. Na středu 20. září 2006 jsme stanovili termín domluvy nejrůznějších podrobností našeho nového „miminka“.

Aby nás bylo co nejvíc, uspořádali Fidlerovi u této příležitosti ohýnek s opékáním buřtů. Díky tomu se sešli Klára, Anežka, Standa, Liduška, Petr, Honzík, Káťa, Anička, Vašek, Bára, Barča, Klárka, Lukáš, BětkaVojta, kteří schválili podobu budoucího zpěvníku a odsouhlasili výběr písní, který předpřipravil Lukáš. Během následujících dnů jsme se rychle pustili do výroby. Přepis písní, následnou grafickou úpravu textů a jejich očíslování si vzal pod svá křídla Vojta. Klára si zase „zabukovala“ (česky: zamluvila) shánění materiálů. Nezávisle na sobě se pak na budoucí titulní a závěrečné stránky přelily výtvarné myšlenky Jany, Elišky, Kláry, Anežky, VaškaVojty a do dokumentu na počítači opravily gramatické a faktické chyby objevené Standou, KlárouVojtou. „Patronkou“ kopírování a stříhání papírů se sama a dobrovolně jmenovala Bára. „Třešničku na miminku“ číslo I, aneb vložení tisíce listů do desek, začátek vpisování citátů a svazování zpěvníků i domalování posledních obalů, si užili Kikina, Bětka, Petr, Liduška, Vašek, Klára, Barča, KlárkaVojta. Poslední trojice si „třešničku“, aneb dokončení svazování a následné fotografování „novorozeňat“, zopakovala ještě jednou, tentokrát s pořadovým číslem II. V neděli 19. listopadu 2006 dopsali na úvodní stránky houslisté BětkaVojta poslední chybějící citáty, které připravili Káťa, KláraVojta.6. díl: Zpěvník
Něco málo přes čtyři roky dostávali od nás lidé na „dětských“ listy formátu A4 s texty pro celou bohoslužbu. Po dvaasedmdesáti mších – z nichž každou můžeme věnovat jednomu učedníku – došlo ke změně. Pro lepší výběr písní jsme vytvořili nový zpěvník. Jistě se mu budou věnovat i některé další díly seriálu, a tak ho zkusme jenom stručně představit.

Zpěvník se připravoval během září a října 2006. Dá-li se to tak nazvat, stal se editorem kolektiv členů Hlubokého koření. Náklady hradila chrudimská farnost, pro níž byl zpěvník vytvořen. Celkem je k dispozici čtyřicet výtisků. Jednotlivé papíry jsou vloženy do euroobalů A5 a následně svázány. Na deskách se objevují pestré tematické motivy, nápis „Zpěvník“ a citát z Bible. Do stejných barev je sladěna i poslední stránka. Každý ze zpěvníků má svůj osobitý obal, žádné dva nejsou totožné. Při prolistování nalézáme postupně 147 písní, šest ordinárií a přehledný obsah.

Dnešní stručné představení zakončeme konstatováním, že mezi jednotlivými písněmi nacházíme nejen mix starých osvědčených hitů, ale i námi dosud nehrané tituly. Dvě písně se dokonce ještě vůbec nikde nehrály a odbudou si premiéru právě v Chrudimi! Kdo jste zpěvník ještě neviděl, máte se na co těšit...5. díl: Kněží
Kdybychom sestavili žebříček kněží, kteří (spolu)sloužili dětské mše svaté, zaujímali by první tři pozice bezpochyby náš pan vikář P. Josef Smola (až na výjimky se účastní vždy od roku 2002), P. Jiří Pešek (který k nám dojížděl v letech 2002 až 2005) a P. Jaroslav Axler (jenž do Chrudimi přijíždí od roku 2005). V několika případech jsme mohli přivítat i dalšího chrudimského duchovního P. Pavla Hájka či jako hosta tehdejšího jáhna Petra Šabaku. Jméno jednoho „hostujícího“ kněze si již nevybavujeme. Děkujeme všem, že si na nás našli čas a naučili nás lépe chápat mnoho duchovních otázek. A díky Jiřímu Peškovi máme jedinečnou možnost nalézat oázy uvnitř jeho pouště (http://www.poust.cz).4. díl: Výročí
Tento díl přibyl do seriálu v sobotu 7. října 2006 u příležitosti čtyř let od vzniku Hlubokého koření. Dnes v 18.00 jsme staří 48 měsíců, 1461 dnů, 35 064 hodin, 2 103 840 minut, neboli 126 230 400 sekund. Kdy se ale daná čísla zakulatí? Nejbližší slavné dny jsou tyto:

5 let – 7. října 2007
50 měsíců – 7. prosince 2006
2 000 dnů – 29. března 2008
40 000 hodin – 1. května 2007, 10.00
3 000 000 minut – 21. června 2008, 1.00
200 000 000 sekund – 7. února 2009, 12.33:203. díl: Písničky
Za čtyři období jsme během 69 dětských mší svatých odehráli na 123 různých písní v 612 provedeních. Připočtěme ještě osmnáct meziher zahraných sedmadvacetkrát. Při ostatních příležitostech nám vystačilo 94 zahrání 55 písniček (a tří meziher celkem čtyřikrát). Během bohoslužeb pro děti je nejohranější část ordinária „Beránku Boží“ (Hosana 483) ve 41 reprízách. První „neordináriové“ místo zaujímá šestnáctinásobné „Neseme, Pane, chléb a víno“. Mezi písněmi mimo obětní průvod jsou nejvíce žádané „Otevřme Písmo“, „Madona“, „Ave crux“, „Volám haleluja“, „Maria bez nápadných divů“ a „Ejhle, Hospodin přijde“ (osm opakování). Naopak o poslední místo se v tomto žebříčku dělí na dvacet šest písní. Mimo dětské mše svaté se dočkala pěti provedení „Maria“ a čtyř „Buď Světlem nám“ s „Vyvyšuji Tebe, Pane“. Osm písní se hrálo třikrát, třináct dvakrát a jedenatřicet jednou.2. díl: Zpěváci a zpěvačky
V předcházející části seriálu jsme trošku opominuli zpěváky. Aby jim to nebylo líto a protože si to beze sporu zaslouží, věnujeme jim dnešní povídání. Už od prvopočátku nám se zpěvem pomáhala Klára. Jenom jí patřilo prapůvodně veškeré předzpívávání. Pěvecký tým se postupně rozšiřoval a zdokonaloval. Při litaniích se předvedlo znamenité duo Verča a Danek a při prvním svatém přijímání v roce 2003 trojice Klára, Anežka a Jana. O rok později nám jako hosté vypomohly Katka a její kamarádka. Při vítání nových členů kapely se do naší histrorie hrdě vepsaly svou pracovitostí a pilným zkoušením především Bětka a Kikina. Na největší „akci“ roku – svatbě Jáji a Páji – se představila sehraná osmičlenná skupina s Bětkou, Kikinou, Anežkou, Klárou, Verčou a třemi hosty Bojou, Barčou a Macikem. V posledním roce 2005/2006 se někteří střídali v hudebním doprovázení a zpěvu. Na koncertě v Janovičkách se tak předvedlo sedm „čistokrevných“ zpěváků (kteří zde neměli své nástroje): Liduška, Klárka, Klára, Anežka, Katka, Kikina a Bětka, a to opomíjíme zbytek týmu, který se také do zpěvu ve větší či menší míře zapojil. Na prvním svatém přijímání 2006 dopadl „souboj“ nástrojářů a zpěváků patem: osm muzikantů vykompenzovali Anežka, Klárka, Kikina, Bětka, Anička, Liduška a její hostující bratři Kubík a Honzík. Své obvyklé posty si zde kupříkladu vyměnily Klára (která hrála poprvé na kytaru) a zraněná Anička (ta opustila flétnu a z plných plic zpívala).1. díl: Dětské mše svaté
Premiéru nové skupiny si v říjnu 2002 odbyla pětičlenná sestava muzikantů. Bohužel výpomoc Kláry a později i ostatních zpěváků se během dětských mší svatých neeviduje, a tak můžeme sledovat jen „nástrojovou linii“. Do konce školního roku se nás všech pět sešlo pouze pětkrát, čtyři jsme byli rovněž pětkrát, tři šestkrát, jednou jsme byli jenom dva. V květnu jsme po rozšíření kytarové sekce o dvě posily utvořili rekord v počtu šesti nástrojů. Průměrně se nás scházelo 3,95 nástrojů na mši svatou (dále jen n/m).

V roce 2003/2004 chodilo na dětské mše v průměru o jednu kytaru víc, navíc ještě přibyla nová flétna. Před Vánocemi nás bylo jednou šest, čtyřikrát pět a dvakrát čtyři. Po rozšíření se zvýšil počet jednou na rekordních devět, jednou na sedm a čtyřikrát na šest. Nebýt útlumu v březnu a na začátku dubna, kdy jsme klesli na pět, čtyři a dokonce dva hudebníky, mohli jsme se dostat o 0,38 n/m výš – až k průměru 5,69 n/m. Aspoň jednou si zahrálo hned deset lidí.

V třetím roce plném příchodů nových posil vykompenzovaly housličky mírnou ztrátu kytar. Boom prodělaly především dechové nástroje (v zastoupení fléten) a premiérové klávesy. Díky nim se průměrný počet nástrojů vyšplhal až k cifře 7,63 n/m! Magickou hranici deseti nástrojů se podařilo překročit jen na Velikonoce, kdy nás bylo jako apoštolů dvanáct. Pětkrát se nás sešlo velmi povzbudivých devět, čtyřikrát osm, čtyřikrát sedm, třikrát šest a dvakrát pět. Do doprovodu mší svatých se zapojilo celkem šestnáct muzikantů včetně tří hostů.

Ve školním roce 2005/2006 jsme si vystačili bez posil. Patnáct mladíků a „mladiček“ zvýšilo poslední výborný výsledek ještě o pár setinek výš k hodnotě 7,75 n/m. Zisk zaznamenaly opět v nejvyšší míře dechy (o 0,91 n/m na 3,44 n/m). Housle si udržely tradiční přísun dvou tří desetin a vyrovnaly se mírně oslabeným kytarám (2,06 n/m). Propad postihl hlavně klávesy (z 0,89 n/m na 0,13 n/m). Každopádně poprvé se nepodařilo překonat rekord: jen jednou jsme vyrovnali dvanáct nástrojů. Hned poprvé nás bylo deset, pak dvakrát devět, čtyřikrát osm, pětkrát sedm a dvakrát šest. Poslední pětičlennou účastí jsme dosáhli minima roku.
Zatím chybí jakýkoliv komentář. Chcete-li jeden přidat, nejprve se přihlašte.
Nahrávky
Eliáš Pašije Pašije Jan Křtitel Pašije Jonas Koncert Pašije
http://www.farnost-chrudim.cz/
Přihlášení
Login
Registrace